SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Canta imprudencia ao volante!


A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) acaba de publicar os vídeos dos dez infractores máis sorprendentes de 2017, cazados co helicóptero Pegasus. A metade deles son de condutores que fan de todo menos ir atentos ao que teñen que ir. Hainos que van aplaudindo, suponse que levando o ritmo da música ou xogando cun pequeno que vai de copiloto. Hai quen vai fumando, cunha man colle o cigarro e coa outra vai atendendo as mensaxes do móbil. Impresionante o músico que utiliza o volante como se fose unha batería, pero utilizando unhas baquetas! Tamén filmaron en plena acción a un imprudente que preparou uns petiscos para ir comendo mentres conducía, iso si, soltando o volante en múltiples ocasións.

A ver! se un imprudente destes ten un sinistro onde non hai máis implicados, eles son os responsables, e asumirán as consecuencias do accidente. Aínda así, a sociedade terá que darlles cobertura sanitaria no caso de que teñan lesións, e protección social en caso de que teñan unhas secuelas que lles impidan facer vida normal. Como, por exemplo, deixar de traballar.

Por outra banda, se no accidente hai terceiros implicados, xa vaian a bordo do propio vehículo do imprudente ou noutro alleo, entón xa “pagan xustos por pecadores”. Evidentemente é unha triste desgraza que por culpa de irresponsables deste tipo haxa tantos usuarios das vías públicas que vexan as súas vidas truncadas ou incluso acernadas.

Durante a condución, a atención é cada vez máis importante e debe garantirnos un control total do que nos rodea, algo fundamental para a seguridade ao volante. Cada vez existen máis causas externas que poden alterar e poñer en perigo a nosa condución, tales como o mal uso do teléfono móbil, a radio, as distraccións provocadas polos acompañantes ou outros detalles que nos afastan do noso principal é único cometido, conducir con seguridade.

Tamén temos outros factores para ser imprudentes involuntarios. Como o noso propio estado emocional e as preocupacións do día a día, que se están convertendo en factores de risco moi importantes. Temos que lembrar que a atención funciona de xeito secuencial: pénsase nunha cousa en cada momento do tempo, pero non temos a capacidade de que funcione de forma paralela. É por isto que, na condución, o tráfico e a nosa seguridade deben ser os únicos pensamentos que ocupen a nosa mente.

Unha enquisa actual di que un 40 por cento dos condutores afirman que non se esquecen das súas preocupacións mentres se atopan ao volante; e se esta condución se produce percorrendo un traxecto habitual, esta cifra elévase ata o 80 por cento.

Poñernos ao volante nun estado emocional alterado só pode incrementar as nosas posibilidades de ter un accidente. É complicado deixar as nosas preocupacións fóra do coche pero se somos conscientes de que estas poden poñernos nun grave risco de sinistro, deberemos reflexionar e optar por non coller o volante. Sempre nos quedarán outras alternativas para desprazarnos, como o transporte público. Iso si, bastante máis seguros!

Descarga o cupón para participar na 15ª Edición dos Premios SprintmotorDESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 251 (1-18)

© Sprint Motor