SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Máis loucura

En anteriores editoriais manifestamos a confusión que se está a crear polas distintas institucións, tanto nacionais como europeas, que son as encargadas de lexislar sobre distintos aspectos da automoción. Pois ben, todo o dito foi pouco e agora parece que empezamos a recoller os froitos, amargos, destas tomas “precipitadas” de decisións. Tempo houbo para preparar a transformación do sector cuns prazos máis longos e tranquilos. Agora os tempos parece que nos arroian por unha mala e irreflexiva planificación, por chamalo dalgún xeito.

As grandes compañías do motor comezan a afinar as súas engrenaxes para coller o ritmo lexislativo destes tempos. Os resultados non poden ser máis pesimistas. Por exemplo, a gran General Motors anunciou o mes pasado un reaxuste de persoal de 15.000 traballadores. Ou sexa, 15.000 parados máis se a reestruturación do cadro de persoal queda aí e non vai a máis. E se alguén está a pensar que isto non lles afecta está errado. Pois os plans das plantas produtoras que están instaladas no noso país é o dunha severa redución de xornadas laborais, para desta maneira comezar a acompasar as súas cadeas de produción as novas normativas e demandas dos consumidores. Dende que a nosa ministra dixo a célebre frase de “os diésel teñen os días contados” a demanda dos vehículos de gasóleo, como non podía ser doutro xeito, caeu en barrena. Do que non se decatou é de que as fábricas estaban programadas para producir máis vehículos de gasóleo que de gasolina, porque o mercado así o demandaba. Os fabricantes teñen o capricho de compracer a demanda dos usuarios, que riquiños son! O efecto inmediato despois da intervención da ministra foi que as factorías se están volvendo tolas para reaxustar as súas cadeas de produción. Un xigantesco esforzo.

Por se todo isto non abondase, agora tócalle as gasolineiras “poñerse as pilas”, e nunca mellor dito, pois a partir duns certos números de facturación terán que converterse, por decreto lei, en electrolineiras. Hai que ter claro que a electrificación vai restar, tamén, postos de traballo nas estacións de repostaxe. Segundo algúns economistas, se nós temos un vehículo eléctrico, moitas das recargas farémolas na nosa propia casa, no aparcadoiro do noso traballo ou dun público (se están preparados), coa conseguinte redución de carga de traballo para as actuais gasolineiras.

Así podemos comprender que nunha enquisa deste verán en EEUU (con máis de 10.000 entrevistas), a maioría de profesionais que traballan en concesionarios de automóbiles non se vían traballando neles de aquí a medio prazo. Internet, as novas formas de comercio e o cambio de modelo fainos ser pesimistas sobre a súa continuidade laboral no sector do motor. Un sector que antano era un posto de traballo practicamente vitalicio.

Dende logo mentres que as institucións lexislativas non falen, e se poñan de acordo, co resto dos actores da automoción a loucura irá en aumento. Os efectos serán nefastos para moitos dos traballadores e empresarios do sector, que corren un risco moi alto de quedarse fóra do mercado laboral, porque moitas das empresas e de postos de traballo perdidos no sector serán irrecuperables. Máis loucura.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 262 (12-18)

Número 261 (11-18)
Número 260 (10-18)
Número 259 (9-18)
Número 258 (8-18)
Número 257 (7-18)
Número 256 (6-18)
Número 255 (5-18)
Número 254 (4-18)
Número 253 (3-18)
Número 251 (1-18)
Número 252 (2-18)
© Sprint Motor