SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. É hora de comezar a mellorar as estradas

Unha consecuencia directa da crise económica foi a deterioración da rede de estradas do noso país. Por iso agora, que parece que as cousas comezan a ir un pouco mellor, é importante poñer o acento da seguridade viaria na mellora e na reparación da rede de infraestruturas viarias. Unha cuestión urxente que as distintas administracións deberían abordar sen máis demora; a vida de moitas persoas depende de tomar decisións correctas neste tema.

Precisamente, este mes distintos entes relacionados co mundo da construción e da automoción presentaron un estudio (“Seguridade en estradas convencionais: un reto prioritario de cara ao 2020”) para propoñer ao Goberno e ás CC.AA. investimentos na rede viaria que reduzan dunha forma importante o número de vítimas mortais en accidentes de tráfico. Este informe céntrase en estudar os treitos de estrada con elevada accidentalidade por saída da vía, aqueles de especial perigosidade e outros treitos onde son máis habituais os sinistros centrais ou fronto-laterais. Os encargados de realizar o estudo sinalaron que as actuacións mediante construción de carrís adicionais en estrada de dobre circulación con gran sinistralidade, ou as correccións do trazado en outros puntos negros da rede, reduciría tamén en 1.034 o número de feridos graves e suporía un aforro para a sociedade de 702 millóns de euros. En Galicia seguen estando pendentes a mellora de moitos treitos en estradas secundarias. Habendo un déficit, recoñecido por distintas asociacións, de carrís dobres en moitos quilómetros da rede viaria galega. Algo que eliminaría en moitos sinistros o peor choque que pode haber entre dous vehículos, o frontal. A actuación de construír novos carrís en vías de dobre sentido co deseño “2+1” permitiría mellorar os adiantamentos a camións e autobuses, e reduciría o perigosísimo choque frontal. Este tipo de estrutura viaria tivo en países como Alemaña, Finlandia e Suecia resultados moi positivos. Como exemplo do balance positivo chega con mencionar que se logrou reducir o ratio de accidentalidade entre o 22 e o 55 por cento.

Atopámonos fronte a un contexto marcado pola progresiva deterioración da rede de estradas a nivel nacional, como puxo de manifesto a última entrega (2016) da avaliación que publica cada dous anos a Asociación Española de Estrada (AEC). Neste informe advertíase da necesidade de investir preto de 7.000 millóns de euros para paliar o déficit en mantemento e conservación, unha vez que este se incrementou un sete por cento dende o ano 2013. O estudo detallaba que o 94 por cento de este gasto tería que destinarse á reposición de firmes e advertía que, no caso de non tomar decisións, parte da rede terá que ser reconstruída no 2020.

Entre o período de precrise e crise, marcado polos anos 2005 a 2015, a coservación da rede viaria nacional pasou do aprobado “raspado” ao deficiente, ou sexa suspenso. De seguir así as cousas, e non tomar decisións drásticas, chegaremos a un rotundo cero. A situación é así de grave e de lamentable. Por iso este chamamento ás institucións para poñer remedio a este desastre viario.

É necesario investir neste apartado que tantas vítimas cobra todos os meses. O incremento da visibilidade nalgunhas vías (como, por exemplo: máis sinais luminosos, captafaros ou bandas sonoras) a instalación de pavimentos antideslizantes, a mellora da xeometría en determinadas curvas e a eliminación dos pavimentos defectuosos son elementos que repercuten directamente nunha mellora da sinistralidade. Doutro xeito, de non tomar medidas correctoras, as vítimas dos accidentes de tráfico incrementaranse enormemente.

 


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 245 (07-17)
Número 244 (06-17)
Número 243 (05-17)
Número 242 (04-17)
Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor