SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Que empece o futuro!

Que comece! Aínda que para moitos xa comezou. Así e todo, para as distintas administracións do noso país parece que aínda non empezou. Probablemente nin se decataron. En que nos baseamos? En que a burocracia, entre outras trabas, segue a ser un tremendo problema. O pulo á formación continua nin está nin o esperan. Non o dicimos nós, dino moitos economistas e profesionais que, de seguirmos con estes atrancos, quedaremos sen moitos especialistas en I+D+i que optarán por marchar a outros países, unha auténtica aberración social.

A automoción é un sector clave no que xa están cambiando moitas cousas. As novas enerxías, o vehículo compartido, a robótica colaborativa... xa están aquí. Dun xeito cada vez máis importante, avanzan cada día, sen parar nin mirar para atrás. Os cidadáns tamén son máis realistas e intentan seguir o paso desta evolución, ou revolución, tecnolóxica.

É moi probable que unha parte importante da poboación pase a estar disposta a asumir fórmulas distintas á propiedade plena do automóbil que caracterizou o século pasado. Alugueiros puntuais, como o exitoso Car2Go, ou multipropiedade iranse establecendo nas nosas rúas e estradas. A economía colaborativa vémola claramente no exemplo de BlaBlaCar, unha fórmula cada vez máis utilizada pola xente para os seus desprazamentos, con varios efectos importantes, como son o dunha menor contaminación, xa que, en vez de utilizaren por exemplo catro persoas catro coches, só usan un. Por outra banda, hai un aforro de custos importantes para os catro condutores, tanto en combustible como nos gastos de mantemento dos seus vehículos. Unha revolución, a do coche compartido, que xa está consolidada na nosa sociedade. Unha transformación que pode acelerarse moito no intre no que se reafirme e difunda o automóbil sen condutor: para dispor dun servizo similar, farán falla menos vehículos por familia ou empresa. Así mesmo, esta difusión debe ir da man dunhas infraestruturas tecnolóxicas de última xeración e dunha adaptación moi esixente de todos os sinais viarios. Aquí os distintos gobernos terán que estar moi vixiantes e acompañar a todas as industrias implicadas para non quedar atrás nesta revolución social e tecnolóxica.

Debemos ver todo isto como positivo. Coa economía colaborativa e os vehículos autónomos de “cero emisións” aforrariamos moitas vidas e mellorariamos o medio natural. Lembremos que o ano pasado morreron máis dun millón de persoas en todo o mundo en sinistros de tráfico, evitables na súa maior parte cos coches autónomos. Por outra banda, se engadimos as vítimas mortais por enfermidades causadas por culpa da contaminación dos motores de combustión, preguntariámonos por que os distintos gobernos non impulsan con forza os vehículos verdes e intelixentes. No noso país poden empezar dándolles un gran pulo ás enerxías eólicas e solares, quitándolles obstáculos impositivos e unha pesada burocracia.

Queda claro que a sociedade está cambiando a ritmos acelerados e “todos” temos que ser capaces de captar as tendencias globais para adiantarnos ás necesidades da nova sociedade. É un momento cheo de oportunidades e de desafíos. Imaxinemos un futuro no que un vehículo aparece cando o necesitamos e nos leva a onde queremos. Algo para o que a tecnoloxía xa ten resposta; só temos que empurrala os humanos un pouquiño, e que as distintas administracións non lle poñan paus nas rodas.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor