SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. A preocupación dun sector económico

Hai unhas semanas dicíanos un empresario da automoción galego que se alguén do sector non está preocupado na actualidade polo cambio de modelo de empresa que se pode producir en poucos anos é un inconsciente. “Eu creo que todos estamos preocupados co que poida vir. Intentamos adiantarnos ao futuro pero é moi complicado (incluso para os grandes fabricantes) prever claramente que vai ocorrer a medio prazo”, comentábanos este directivo. Con esta situación é moi complicado planificar os investimentos, tanto materiais coma de capital humano, que se deben realizar para estar no “bico da onda” do negocio.

Nós vivimos en SPRINT MOTOR esta incerteza a través, sobre todo, das dúbidas dos nosos lectores á hora de enfrontarse á compra dun vehículo. Son moitos os que nos consultan que tipo de motorización deben escoller se cambian de automóbil. Na actualidade temos un amplo abano de propulsores. Aos “clásicos” de gasolina e gasóleo temos que engadir os híbridos, os eléctricos e os de gas; coas variantes correspondentes de cada un deles. A resposta non é rotunda, pois podemos comprar unha motorización que en poucos anos estea obsoleta ou incluso fóra do mercado. Por exemplo, o futuro, a curto prazo, que poida ter un vehículo diésel nunha gran cidade pode ser complicado. Ninguén fai unha aposta clara por unha motorización concreta de aquí a dez anos. Incluso os directivos e enxeñeiros das grandes marcas teñen as súas dúbidas. Só temos que observar as distintas liñas de investigación e experimentación que teñen en marcha os grandes fabricantes.

Isto implica todas as empresas que están vencelladas á automoción. Xerando inseguridade dalgunha ou doutra forma a todos. Concesionarios, recambistas, talleres, aseguradoras, gasolineiras e outras.

Algo que xa comeza a estar claro é que o mantemento dos vehículos cambiará dunha forma radical nos próximos anos. Un cambio que, segundo Ramón Rueda, director no noso país de Midas, cadea especializada en reparación e mantemento de vehículos, “pasa por adaptarse a unha nova contorna onde a tecnoloxía e o dixital teñen moito que dicir. Iso, unido ao cambio de comportamento do consumidor e á aparición do coche híbrido e eléctrico contribuirá a que o sector mude nos vindeiros tres anos máis do que o fixo nos últimos cincuenta”. Rueda comentou, en liñas xerais, que “vemos unha certa repunta no sector. No que levamos de ano e respecto ao pasado estamos medrando ao redor dun catro por cento en facturación. A nosa empresa leva crecendo nun sector onde a situación é moi difícil”. Mais fai fincapé en que “estamos nun ámbito onde hai moito ruído sobre o que vai vir e pasar. O sector vai cambiar en pouco tempo dunha forma bestial. Sen ningunha dúbida, vai vivir unha transformación moi forte. Só hai que pensar na tecnoloxía híbrida ou eléctrica, ou nos vehículos conectados. Sen dúbida o cambio vai ser brutal”.

A transformación do sector tamén vai vir obrigada polas novas normativas ambientais, que todo apunta, despois do dieselgate de Volkswagen, que van ser moito máis rigorosas e vixiadas. A transformación dos transportes públicos tamén vai ter moito que dicir neste tema.

Con todo isto está claro que a preocupación do sector da automoción co que vai vir nos próximos anos ten fundamento.

Ah! Se está pensando en que motorización é a máis adecuada, de cara ao futuro, se vai cambiar de coche non vai ter máis remedio que arriscar. A cuestión está moi complicada.

 


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 246 (08-17)
Número 245 (07-17)
Número 244 (06-17)
Número 243 (05-17)
Número 242 (04-17)
Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor