SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. O petróleo, de ouro negro a demo negro

O novo goberno pensa retomar a medida que penaliza a fiscalidade dos vehículos de gasóleo, que xa estaba contemplada nos Orzamentos que Pedro Sánchez non conseguiu aprobar na pasada lexislatura. En concreto consiste en retirar a bonificación fiscal ao gasóleo, o que pode supoñer para as arcas do Estado un aumento dos ingresos de 670 millóns de euros. Isto quere dicir que para os cidadáns que utilicen este tipo de combustible suporá un burato nos seus petos pola mesma contía. Por exemplo, un usuario dun vehículo diésel que percorra unha media duns 15.000 quilómetros ao ano pagará uns 55 euros máis ao ano en combustible. O número de galegos afectados estímase en máis de 600.000. Parece que sempre nos toca a nós.

Segundo os cálculos do Executivo a suba total, que se producirá ao longo dos vindeiros tres anos, será de dez céntimos por litro, repercutido no imposto especial sobre o gasóleo. Con esta fiscalidade os impostos da gasolina e do gasóleo estarían equiparados no ano 2021. Non queremos pensar se cambia o Goberno, ou incluso a este, se lle ocorre seguir penalizando os combustibles fósiles. Debemos comezar a telo presente. Sobre todo, á hora de pensar en cambiar o noso vehículo. Pois a demonización pode trasladarse por simpatía tamén á gasolina.

A fiscalidade do automóbil tamén se está vendo afectada por unha maior presión tributaria sobre as emisións de CO2. Debido á normativa da CE entre un dez e un vinte por cento dos vehículos que ata agora estaban exentos do imposto de matriculación agora están obrigados a pagalo. En parte debido á entrada en vigor do Procedemento Mundial Harmonizado para Ensaios de Vehículos Lixeiros, o famoso WLTP, en toda Europa o pasado mes de setembro.

Todo isto fixo que os automóbiles que ata o momento estaban exentos do pagamento do imposto de matriculación por emitir menos de 120 gramos, agora están saltando ao treito superior tributando ao 4,75 por cento. O que encarece notablemente os vehículos. Os efectos desta fiscalidade son claros. Na actualidade un automóbil novo, con motor de gasolina ou gasóleo, paga de media 521 euros de imposto de matriculación, fronte aos 399 do 2018.

En Galicia o ceo da automoción aínda é máis gris. O mercado galego do automóbil está sufrindo unha crise de vendas que afecta a todo tipo de motorizacións. As matriculacións de coches de gasolina e gasóleo sofren un descenso de preto do 17 por cento no mes de abril con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Un ano que empeza a ser moi complicado e que veremos se se pode endereitar.

Por outra banda, a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (Anfac) insiste na necesidade de eliminar o imposto de matriculación para evitar unha maior contracción de vendas, que levan meses caendo. Que ilusos son! Aínda non se decataron de que estea quen estea no Goberno a demonización dos combustibles fósiles xa é imparable. Están socio-ecoloxicamente mal vistos, cheiran mal e botan fume. De poñer en marcha plans de axudas para renovar o envellecido parque móbil deste país, que é un perigo, e de apoiar e facilitar a posta en funcionamento de puntos de recarga eléctricos por toda a xeografía nacional, non lles fales aos nosos gobernantes. Son incapaces de entender o momento crucial que vivimos.

 

 

 

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF
Número 267 (05-19)
Número 266 (04-19)
Número 265 (03-19)
Número 264 (02-19)
Número 263 (01-19)
© Sprint Motor