A sinfonía da Lei de estradas

Hai uns meses entrou en vigor unha nova Lei de estradas, algo que consideramos moi importante de cara á seguridade viaria. Nós valoramos moi positivamente esta nova lei, que entrou en vigor o pasado 1 de outubro, e cremos que o novo texto normativo contribuirá a mellorar a seguridade viaria. Entre os aspectos máis significativos, sinala a obriga de realizar avaliacións de impacto sobre a seguridade viaria na planificación das estradas e auditorías de seguridade viaria para a posta en servizo e durante a explotación de novas infraestruturas. Igualmente, hai que celebrar a creación de aparcadoiros seguros, previstos na nova lei, dotados de servizos específicos para garantir a seguridade dos condutores, os seus vehículos e mercancías, tales como o valado perimetral, a iluminación, as cámaras de videovixilancia ou os accesos controlados por barreiras de seguridade. Coa nova regulación de estradas os automobilistas poderanse beneficiar de máis e mellores prestacións nas áreas de servizo. Neste sentido permitirase que ademais das áreas de servizo promovidas polo Ministerio de Fomento, calquera interesado poida solicitar a concesión e promover o desenvolvemento dun área de servizo. Para rematar, a nova Lei de estradas incrementa as cuantías das sancións establecidas na normativa de autoestradas de 1973 nos casos de incumprimento na prestación do servizo. A cuantía da sanción máxima fíxase en 15.000 euros.

Por outra banda, na nova lei mantense a prohibición de colocar publicidade fóra dos tramos urbanos, que sexa visible dende as calzadas. Así, establécese que “fóra dos treitos urbanos das estradas queda prohibido realizar publicidade en calquera lugar que sexa visible dende as calzadas da estrada, e en xeral calquera anuncio que poida captar a atención dos condutores que circulan pola mesma”. Destaca, neste apartado, a novidade de que o Ministerio de Fomento vai poder ordenar, ata nas travesías, a retirada de publicidade que poida afectar a seguridade viaria.

Gústanos toda esta partitura. Unha música que pode favorecer bastante a mellora da seguridade viaria. Agora é imprescindible que teña unha boa interpretación, pois do contrario quedará nunha mala sintonía.

Por exemplo, a retirada de anuncios varios que seguen inundando as nosas estradas, autoestradas e travesías, son un perigo a modo de distraccións que ademais de incumprir a normativa vixente poden provocar accidentes. Por que se fan controis de condutores utilizando teléfonos móbiles e, pola contra, non se penalizan os valados publicitarios que tamén distraen os condutores?

Nin que dicir ten a importancia dos aparcadoiros regulados, sobre todo para os profesionais que se meten entre peito e costas milleiros de quilómetros ao ano, e descansan malamente pola falta de sitios adecuados. Neste mesmo sentido, o incremento das áreas de servizo facilitando a súa instalacións grazas a esta lei fará máis cómodas e seguras as viaxes de todos nós.

O dito, agora queda pendente a execución desta sinfonía para ver como soa na realidade. A ver se só queda nun mero “postureo” de lei.

 


Número 227 (1-16)
Número 226 (12-15)


Descarga o cupón para elexir ós premiados


© Sprint Motor