SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. A automoción galega, un piar económico fundamental


A dixitalización é un factor clave para a transformación e a competitividade do sector da automoción, en especial en Galicia que representa un 14% do PIB industrial da comunidade e xera máis de 20.000 empregos directos. A dixitalización implica a adopción de tecnoloxías disruptivas como a intelixencia artificial, o big data, o Internet das cousas, a robótica ou a realidade aumentada, que permiten mellorar a eficiencia, a calidade e a sustentabilidade dos procesos produtivos, así como desenvolver novos produtos, servizos e modelos de negocio. A dixitalización tamén supón un reto para adaptarse aos cambios na demanda dos consumidores, que buscan unha mobilidade máis segura, conectada e ecolóxica. Por iso, é necesario impulsar a innovación, a formación e a colaboración entre os axentes do sector para aproveitar as oportunidades que ofrece a dixitalización e afrontar os desafíos que virán.

Galicia ten moitas posibilidades de seguir sendo un referente no futuro da automoción, sempre que se adapte aos cambios que se están producindo no sector, como a electrificación, a conectividade, a mobilidade sostible e a dixitalización. Para iso, é necesario apostar pola innovación, a formación e a colaboración entre os axentes do sector, tanto públicos como privados. Galicia conta co apoio da Xunta, que impulsou o Plan de mobilidade sostible 2021-2025 cun investimento de 1.300 millóns de euros para favorecer a transición ecolóxica e dixital do sector. Tamén dispón dun tecido empresarial diversificado e competitivo, que abrangue dende as grandes compañías fabricantes de vehículos e compoñentes ata as pemes da industria auxiliar. Ademais, ten o soporte de centros tecnolóxicos como o CTAG, que colabora con empresas con distintas especialidades para desenvolver novos produtos e tecnoloxías de xestión térmica para a electrificación do transporte.

O apoio do goberno Central a Galicia na transformación do sector de automóbil é unha cuestión que pode xerar opinións diversas, pero pódense sinalar algúns feitos obxectivos. Por unha banda, o Goberno do Estado impulsou o Plan de impulso á industria da automoción, que contempla unha serie de medidas para favorecer a recuperación, a modernización e a transición ecolóxica do sector, cunha dotación de 3.750 millóns de euros. Este plan inclúe axudas directas á compra de vehículos eficientes, incentivos ao investimento en I+D+i, apoio á cadea de valor e á formación, e medidas fiscais e financeiras. Doutra banda, o Goberno central tamén participou na Alianza de Rexións coa Industria da Automoción (ARA), xunto con outras 25 rexións europeas, entre elas Galicia, para defender os intereses do sector ante as institucións comunitarias e solicitar fondos europeos para a súa transformación. Neste sentido, o Goberno central apoiou a proposta de Galicia de crear un fondo especial europeo de transformación para mellorar a sustentabilidade do sector automobilístico.

Así e todo, non é suficiente este apoio estatal, xa que podemos sinalar algúns aspectos que poderían mellorar o apoio a Galicia no ámbito da automoción. Por exemplo, poderíase axilizar o despregamento das infraestruturas de recarga para o vehículo eléctrico, coordinar mellor as políticas industriais e ambientais, ou impulsar proxectos estratéxicos como o do hidróxeno verde ou o das baterías eléctricas. Estas son algunhas posibles liñas de actuación que reforzarían a colaboración entre ambos gobernos para mellorar o futuro do sector do motor galego.

Por todo isto, a nosa comunidade ten un gran potencial para afrontar os retos e aproveitar as oportunidades do futuro deste sector. Mais non podemos esquecer que os pasos que están dando as novas tecnoloxías son abraiantes. Só fai falta ver como se está a desenvolver a intelixencia artificial, ou mesmo os ordenadores cuánticos, para darnos conta de que o tren desta imparable evolución pode levar por diante a calquera.

Un último apuntamento para ver máis claramente a realidade do futuro que nos vén. O informático Geoffrey Hinton (un dos pais da IA), acaba de anunciar que deixa Google para poder dedicarse sen condicións a alertar dos “perigos” que a IA expón para un futuro non tan afastado como el pensaba. “Eu pensaba que estaba moi lonxe a IA. Pensaba que faltaban entre 30 e 50 anos ou mesmo máis. Obviamente, xa non penso iso", comentou.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 312 (05-23)
Número 310 (03-23)
Número 311 (04-23)
Número 308 (01-23)
Número 309 (02-23)


 
© Sprint Motor