Dúbidas xurídicas

Afortunadamente os/as condutores/as temos mecanismos xurídicos para defendernos, un pouco, das ansias das distintas administracións por “faceren máis caixa” grazas aos vehículos que conducimos. Outra cousa distinta é cando teñen que mellorar certos aspectos das infraestruturas viarias ou de dar formación viaria aos cidadáns. Neste aspecto deixan moito que desexar, todos! Os/as cidadáns parece que sempre quedan en último plano para os responsables políticos.

Un exemplo, o novo Goberno de Santiago de Compostela continuou coa política dos semáforos atrapamultas, ou máis coñecidos como fotovermellos, un tema que produce tremendas dúbidas xurídicas sobre a forma de sancionar. Por outra banda, pouco fixo ata o momento (despois de ano e medio en Raxoi) pola formación viaria ou pola mellora das infraestruturas; só hai que botarlle un vistazo ao tema das fochancas nas hemerotecas.

No apartado dos semáforos multadores con cámara temos un bo exemplo de dúbidas xurídicas. Unha nova sentenza xudicial ditada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid deu, novamente, a razón aos servizos xurídicos de Automobilistas Europeos Asociados (AEA) e anulou unha sanción de 200 euros e a detración de catro puntos do carné de conducir a un dos seus socios.

O/a condutor/a debe ter tempo para deterse. Segundo sinala a sentenza. “Para impoñerse tan grave sanción, incluída a privación de catro puntos do permiso de conducir, debe quedar constancia de que o/a condutor/a puido deterse antes de cambiar a vermello. E para iso coñecerse se o semáforo tiña fase ámbar, e canto duraba a fase ámbar; e, se era suficiente para deterse antes de pasar a fase vermella tendo en consideración o tempo de reacción dun/ha condutor/a medio/a”. A fotografía non ten presunción de veracidade; a sentenza continúa dicindo: “En circunstancias normais, a de formular a través dun axente de tráfico, enténdese que esa autoridade constata estas circunstancias antes de sancionar; e non denuncia, se lle consta que o/a condutor/a non tivo tempo de deterse. Pero non pode dicirse o mesmo dun aparello colocado xunto ao semáforo en condicións que non se documentan”. Por esa razón, estímase o recurso suscitado polos servizos xurídicos da AEA e anúlase a multa de 200 euros con reposición ao/á condutor/a dos catro puntos detraídos.

Resulta sorprendente que os concellos, en lugar de paralizaren a utilización dun sistema do que xa se pronunciaron numerosos xulgados sobre a súa legalidade, perseveren na utilización “ilegal” e contumaz dun sistema que non garante a seguridade viaria de peóns nin automobilistas.

Cremos que con sentenzas deste tipo habería que darlles máis dunha volta aos fotovermellos antes de seguir enchendo as cidades deles. Sabemos que as distintas administracións “xogan” a baza da indefensión dos/as cidadáns/ás. Pois moitas veces preitear contra os poderes require tempo, cartos e moita paciencia.

Nós dende SPRINT MOTOR seguiremos apostando por outras dinámicas para mellorar a seguridade viaria, como por exemplo a educación e a formación. O problema para as administracións que teñen afán recadador é que a nosa proposta non supón ingresos económicos para elas e si un gasto. Temos claro que o beneficio hai que cuantificalo na mellora da seguridade viaria e, a maiores, en menos sinistros, o que supón menos vítimas, ás veces incluso mortais. Señores políticos, escollan!DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF


Número 234 (8-16)
Número 233 (7-16)
Número 232 (6-16)
Número 231 (5-16)
Número 230 (4-16)
Número 229 (3-16)
Número 228 (2-16)
Número 227 (1-16)
Número 226 (12-15)


© Sprint Motor