SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Os datos macroeconómicos da produción da industria automobilística son bos; os domésticos, dos nosos concesionarios, crean dúbidasAs marcas globalizadas, ou sexa, todas as importantes, comezan a ver como a súa produción se vai incrementando ao longo dos últimos meses. Mención á parte son os fabricantes asiáticos, que xa producen máis da metade dos automóbiles do mundo, co xigante chinés á cabeza. Nesta parte do planeta esta situado a marca que bateu o récord de vehículos fabricados nun ano, superando os 10 millóns de unidades e o xigante americano General Motors.

O vello continente vai máis paseniñamente caos produtores asiáticos. No noso país, a produción medrou un 9,3 por cento, a mellor porcentaxe dos países europeos, quedando segundos no ranking de vehículos fabricados por detrás de Alemaña.

En liñas xerais, a produción de automóbiles mundial medrou un 3,7 por cento o ano pasado, superando as 84,2 millóns de unidades producidas en 2012, chegando a 87,3 millóns de vehículos.

O reto da industria automobilística europea encóntrase en producir con altos niveis de calidade pero con prezos low cost. De momento, só os construtores alemáns manteñen a capacidade de establecer unha relación calidade/prezo similar á era pre-crise. O resto de países, con Francia en primeira posición, iniciou un proceso de axuste en gastos salariais e de control no parque de provedores que previsiblemente favorecerá a países como Marrocos (onde xa producen unha boa cantidade de unidades da marca Dacia).

Centrándonos en España, os datos de produción son esperanzadores. O noso país produciu 2.163.338 millóns de vehículos o ano pasado. Agás febreiro e marzo, meses que finalizaron con díxitos negativos na produción o resto do ano, a produción chegou a preto do 20 por cento nalgúns meses, como por exemplo abril ou setembro. Desta maneira o noso país rachou a tendencia baixista dos últimos dez anos, nos que só medrara en 2009 e 2006, e de xeito case imperceptible no ano 2005.

As exportacións de coches pecharon o 2013 cunha suba de case un 9 por cento e un total de 1.879.974 unidades exportadas. Cifras que se manteñen, e incluso melloran, se temos en conta o primeiro cuatrimestre de 2014, onde o crecemento foi superior ao 6 por cento, tanto en fabricación como en exportación.

Xa en clave galega a planta do grupo PSA Peugeot Citroën de Vigo foi a máis produtiva durante o ano pasado, cun incremento dun 36,7 por cento máis con respecto ao 2012.

As previsións a nivel nacional para este ano son boas tras confirmarse partidas que totalizarán 1.500 millóns de euros para investimentos nas plantas españolas destinados aos novos modelos.

Outra cousa ben distinta é cando vemos os números da economía doméstica (concesionarios e empresas do sector do motor nacionais), comeza a verse unha pequena recuperación, que para moitos empresarios é insuficiente para poder empezar a “tirar do carro” da economía con enerxía. Por iso o Pive é imprescindible para a boa marcha do mercado nacional. O Goberno ten que ter claro que a continuidade é necesaria para que os concesionarios non perdan unha soa venda. A ampliación deste tipo de iniciativas tamén serían moi ben recibidas por todos os actores, como pode ser a ampliación do Pive ao mercado dos vehículos de ocasión. Todo o que sexa reforzar as vendas de automóbiles xerará un movemento comercial e unha riqueza que favorecerá tanto a empresas coma a propia Administración, pois a recadación de impostos será superior, sobre todo se a comparamos coa dun mercado debilitado. A apertura e melloras do financiamento para mercar un coche non é menos importante, algo que se empeza a ver pero dunha maneira moi tímida e excesivamente conservadora á hora de esixir garantías. Probablemente os que máis estean a poñer a “carne no asador” sexan as propias marcas, as súas financeiras e os seus concesionarios, todos eles están facendo un grande esforzo con promocións e descontos para animar os seus clientes. Sen a axuda da Administración pódese cometer o erro de que queden extenuados. Iso deixaría, unha vez máis, a nosa economía doméstica un tanto maltreita.

Estamos na prórroga do partido, agardemos que non teñamos que chegar á quenda dos penaltis para gañarlle a crise este partido.Número 210 (8-14)

Número 209 (7-14)
Número 208 (6-14)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES

GALERÍA DE FOTOS DA ENTREGA DE PREMIOS SPRINTMOTOR

 

©Sprint Motor