SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Como cambiou o conto!


Segundo estudos realizados por distintas entidades financeiras e automobilísticas, o 55 por cento dos españois pagarán a compra do seu próximo coche en efectivo. Acudir a un banco ou a unha financeira de marca para mercar o automóbil non é tan habitual como era antes. É moi significativo o cambio de tendencia que os cidadáns deste país tiveron que realizar "case á forza” nun mercado onde, ata hai relativamente ben pouco, oito de cada dez operacións de compra dun vehículo se facían con financiamento.

Así, a crise e a dificultade para acceder ao crédito están provocando que só un 16 por cento pense en acudir a unha entidade financeira, mentres que a maioría prefira pagar en efectivo, directamente dos seus aforros (ou con apoio familiar), e recorrer a vehículos máis económicos, incluso os chamados “mileuristas”, sobre todo cando se trata de compras de coches de ocasión a particulares. Confírmase así, tamén no noso país, a tónica europea de pagar ao contado e non asumir novas débedas ou créditos coas entidades financeiras, senón mercar só aquilo ao que o usuario poida facer fronte. Neste sentido, na conntorna europea chama a atención o caso de Holanda, onde o 80% pagará en efectivo, seguido de Austria (68%) e Alemaña (59%).

Respecto ao desembolso que están dispostos a facer pola compra dun automóbil este ano, a metade dos españois din que se moverán nun abano de prezo non superior aos 10.000 euros, aínda que un 30 por cento mirará tamén modelos de ata 20.000 e só un 20% pensará se pasar ese presuposto.

A compra de coches novos está a decaer en toda Europa. En liña co anterior, non é estraño que só un 7% dos españois pense en mercar un coche novo, mentres que o 77 por cento aposte por un usado, sobre todo polo factor prezo.

Neste caso, o noso país tamén segue a tendencia europea. E é que, incluso naqueles países menos castigados pola crise, como por exemplo Alemaña, os seus cidadáns apostan por maioría absoluta polo vehículo de ocasión, poñendo de manifesto que o usado é a alternativa de mobilidade preferida polos europeos.

Tanto é así que segundo os últimos datos de Ganvam, a relación de vendas de vehículos de ocasión (VO)/vehículos novos (VN) se sitúa na actualidade 2,3 a 1, encontrándose ao mesmo nivel de Alemaña, a catro décimas de Italia e cinco de Francia, aínda que algo lonxe do Reino Unido.

Segundo o director xeral de AutoScout24 España, Gerardo Cabañas, “o coche comeza a deixar de ser un símbolo de status e de poder para se converter nunha solución práctica de mobilidade, especialmente entre os automobilistas máis maduros. Por iso, non sorprende que Europa leve xa tempo poñendo a súa mirada no escaparate de usados como unha alternativa de garantía e menos dolorosa para os nosos petos”.

O consumidor deixou de lado o que antes se chamaba “vergonza social” por mercar un coche de segunda man ou un novo de gama baixa. Agora a dura situación económica que estamos a vivir fixo que nos fixésemos prácticos e realistas. Desta maneira os que nun primeiro momento foron vistos con “ollos de desprezo”, referímonos os low cost, hoxe son unha “compra intelixente”. Como cambiou o conto!Número 206 (4-14)

Número 205 (3-14) Número 204 (2-14)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES

 

©Sprint Motor