A seguridade viaria está orfa

Os datos deste ano sobre accidentes comezan a ser moi preocupantes, o mesmo que o desinterese das principais forzas políticas por este tema. Son moitas as asociacións automobilísticas que están poñendo voz a este drama social e reclamando que se actúe urxentemente. O mal estado das infraestruturas, o parque móbil cada vez máis envellecido e as distraccións e despreocupación humana están facendo que as estatísticas eleven o número de vítimas dunha forma alarmante.

O balance provisional da Dirección Xeral de Tráfico é de 253 falecidos dende o día 1 de xullo ata o 31 de agosto. Isto supón un incremento do 12 por cento respecto ao ano 2015. Estes datos confirman a tendencia observada na evolución da sinistralidade, xa que nos últimos oito meses aumentou a mortalidade, e nalgúns casos, como o de marzo, ata nun 25 por cento respecto ao mesmo mes do ano anterior. Con todos estes datos tráxicos parece que a ningún responsable político e institucional lle preocupe moito a seguridade viaria, aínda cun balance anual que amosa un aumento dramático de feridos e de vítimas mortais.

Asociacións como Stop Accidentes, o RACE e Automobilistas Europeos Asociados, entre outras, están advertindo da gravidade deste problema, que, de non tomar medidas urxentes, deixará un balance anual de vítimas terrible. Stop Accidentes, por exemplo, fai fincapé na actitude de moitos/as condutores/as que non prestan a atención debida cando van aos mandos do vehículo (sobre todo, distraéndose co teléfono móbil e outros artefactos tecnolóxicos) e tamén que non respectan os límites de velocidade. O Race pide un gran pacto de Estado e AEA queda afónica reclamando menos represión e máis educación e formación.

Por outra banda, as distintas asociacións de fabricantes e importadores de automóbiles din que o efecto do envellecemento do parque móbil é nefasto para a seguridade viaria e para o medio natural, algo que agora que rematou o Plan PIVE pode ir a cotas maiores. Haberá que ver como van as vendas de coches novos; probablemente irán peor que coa vixencia dun plan nacional para a renovación dos vehículos. Este parón na boa marcha das vendas e, xa que logo, da renovación do parque móbil, fará que cada vez teñamos un maior volume de tráfico con coches máis antigos, peor mantidos e con máis avarías, que estarán circulando por estradas mal mantidas e, ao final, cun resultado de máis sinistros.

Neste crítico momento de desgoberno (levamos meses cun Goberno en funcións) este problema social agudízase. Se xa normalmente non se fai moito neste tema, agora faise “cero”. A preocupación non pode ser só das asociacións automobilísticas e dos medios de comunicación, con pequenas iniciativas independentes e descoordinadas. Meritoriamente interesantes, pero insuficientes.

Tamén, se miramos para os intereses políticos, as cousas vólvense máis grises. Na última proposta potente para formar un Goberno (entre o PP e Ciudadanos), despois dun baleiro de goberno de case un ano, no que se presentou un paquete de 150 medidas que intentaban abordar os problemas máis importantes e urxentes para este país, non vimos ningunha que contivese accións extraordinarias para combater os milleiros de vítimas que hai nas nosas vías públicas.

Ten que haber un compromiso social. Se non somos conscientes da necesidade de fortalecer a seguridade viaria entre todos os actores (gobernos, medios, asociacións…), as traxedias seguirán indo a máis. Unha eivada que a nosa sociedade parece que segue sen tomar conciencia. Queda claro que, desgraciadamente, a seguridade viaria segue estando orfa.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF


Número 235 (9-16)
Número 234 (8-16)
Número 233 (7-16)
Número 232 (6-16)
Número 231 (5-16)
Número 230 (4-16)
Número 229 (3-16)
Número 228 (2-16)
Número 227 (1-16)
Número 226 (12-15)


© Sprint Motor