SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Catro millóns! Impresionante!


Si, si, catro millóns de vehículos foron rexeitados o ano pasado na súa primeira inspección da ITV por detectárselles defectos graves. Unha información que para nós é impresionante. O dato equivale ao 20,3 por cento dos 20,2 millóns de automóbiles revisados e supón un punto e medio máis que en 2016.

Detrás destes pésimos datos está o envellecemento do parque automobilístico. O exceso de emisións contaminantes orixinaron un 16,3 por cento de suspensos. Por riba, aparecen os fallos na iluminación e sinalización (24,1%) e os atopados en eixes, pneumáticos e suspensións (un de cada cinco casos).

Para dar un pouco de optimismo temos que dicir que o 93 por cento dos vehículos que non aprobaron o primeiro exame, superárono no segundo.

Así e todo, e a pesar das múltiples cámaras instaladas pola Dirección Xeral de Tráfico, do labor dos helicópteros Pegasus ou da información que lle chega á DXT en tempo real dende as propias estacións das ITV, segue existindo un alto índice de absentismo: como media, nos extremos, un 20 por cento cos camións e, un 60 por cento, coas motocicletas.

Este ano prevese que a taxa de rexeitamento se incremente, unha vez que en setembro, ás probas a través do tubo de escape, se engadan os controis do sistema de emisións a través da central do automóbil.

Despois de toda esta información oficial, moitos lectores dirán “Home! Foron catro millóns os vehículos rexeitados na primeira revisión, pero na segunda o 93 por cento superouna”. Por suposto, pero a conclusión é rápida, catro millóns de vehículos estiveron rodando durante o ano 2016 polas nosas vías públicas sen ser aptos para circular por elas. Moitos deles representaban un grave perigo para todos os usuarios. Como é o caso de que un vinte por cento deles tiñan problemas graves en elementos clave para a seguridade viaria como son os eixes, os pneumáticos ou a suspensión. Tres partes do vehículo que inflúen dunha maneira determinante na estabilidade e na freada.

Se queren facer un caso práctico do envellecemento do parque automobilístico nacional abran unha web de compra-venda de vehículos, escollan un modelo con fama de motor robusto (a poder ser diésel) e despois de facer unha filtración por anos e quilómetros (por exemplo: máis de dez anos e 200.000 quilómetros) poderemos observar a de unidades que atopamos con máis de 250.000 quilómetros, incluso con máis de 400.000. Sinceramente, sobre todo estes últimos, son unidades que é moi difícil que estean en óptimas condicións, por moito que o poñan bonito nos anuncios. E de estar ben, a súa seguridade de fábrica activa e pasiva seguro que está tremendamente obsoleta.

Un tema complicado que indica que os plans de renovación do parque móbil vai máis aló dun desconto interesante para o cliente e un estímulo para as marcas e os seus concesionarios oficiais. Son plans que benefician a todos comezando pola seguridade viaria. Vehículos actuais con ABS, controis de estabilidade, airbag… e sobre todo, un correcto funcionamento de todos os seus compoñentes que redundará en beneficio, seguridade e comodidade de todos.

Continuemos botándolle unha pensada. Merece a pena.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 257 (7-18)

Número 256 (6-18)
Número 255 (5-18)
Número 254 (4-18)
Número 253 (3-18)
Número 251 (1-18)
Número 252 (2-18)
© Sprint Motor