SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Divagacións sobre os eléctricos


Os automóbiles eléctricos pouco a pouco van gañando vendas. Na actualidade grazas, sobre todo, ás normativas que van ditando as distintas administracións, que case os obrigan a mercar.

Hai varias razóns a favor dos eléctricos, como son:

Emisións cero: os coches eléctricos non emiten gases contaminantes, o que os converte nunha opción máis sostible e amigable co medio natural que os de combustión.

Maior eficiencia enerxética: os eléctricos son máis eficientes enerxeticamente que os de combustión, xa que converten máis do oitenta por cento da enerxía que consomen en movemento, en comparación con só ao redor dun vinte por cento dos automóbiles a gasolina. Isto significa que os coches cen por cento eléctricos poden percorrer os mesmos quilómetros con menos enerxía.

Economía: aínda que os eléctricos poden ser máis custosos inicialmente polo seu prezo de compra, a longo prazo resultan máis económicos debido ao menor custo de enerxía e mantemento.

Fiabilidade: os automóbiles eléctricos teñen menos pezas móbiles cós de combustión. Por exemplo, non utilizan pistóns, válvulas, cegoñal nin embrague. Isto leva a menos avarías. Canta menos fricción menos desgaste e menos problemas.

Aínda que quedan moitos desafíos que deben abordarse, como a infraestrutura de carga e a duración da batería, espérase que os automóbiles eléctricos xoguen un papel cada vez maior no futuro da mobilidade.

Por outra banda, aínda que os vehículos eléctricos teñen moitas vantaxes en comparación cos automóbiles de combustión interna, mesmo hai algúns problemas que deben abordarse:

Custo inicial: os automóbiles eléctricos poden ser máis custosos de mercar inicialmente que os de combustión interna. Así e todo, cada vez hai máis modelos de eléctricos dispoñibles no mercado e esta tendencia continuará con máis forza no futuro, co que se agarda que o seu prezo mellore á baixa.

Autonomía: aínda que a autonomía dos automóbiles eléctricos mellorou significativamente nos últimos anos, aínda é menor que a dos coches de combustión interna e poden requirir máis paradas para recargar a batería no caso dunha viaxe longa.

Rede de carga: a rede de carga para automóbiles eléctricos está a medrar rapidamente, mais hai un déficit importante de estacións de carga nalgunhas zonas xeográficas do noso país.

Caducidade da batería: a pesar de que a duración da batería dos coches eléctricos mellorou significativamente nos últimos anos, aínda pode ser un problema e a batería pode necesitar ser substituída despois duns poucos anos de uso.

Flutuacións de prezo da enerxía eléctrica: os coches eléctricos dependen da electricidade para funcionar e poden estar suxeitos a interrupcións de subministración ou variacións de prezos importantes da electricidade.

Despois de todos estes pros e contras do coche eléctrico, hai unha realidade e é que os segundos seguirán avanzando e impoñéndose no noso día a día por distintas razóns. Por normativa, por ecoloxismo, por demanda social e, porque, dunha forma ou outra, así o eliximos a sociedade actual. Os fabricantes lanzarán moitos novos modelos e tecnoloxías (sobre todo software) ao longo deste ano. Os eléctricos converteranse cada vez máis como unha opción viable. Veremos como evolucionan moito máis rapidamente segundo vaian gañando cota de mercado.

Agora só queda que os grandes fabricantes europeos espabilen e se poñan á altura da actualidade, doutra forma as marcas chinesas comerán unha gran parte do rico pastel da automoción e nós teremos que pechar fábricas. Só falta ver nesta loita que se aveciña se os chineses son capaces de pasar as estritas probas de choque do EuroNCAP con éxito, de ser así a ameaza asiática será demoledora.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 308 (01-23)


 
© Sprint Motor