SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Crise ou irresponsabilidade?

Nunha reportaxe que incorporamos nas páxinas deste número de verán queda claro, segundo datos dunha asociación especializada como é o RACE, que moitos vehículos no noso país carecen do mantemento adecuado.

Segundo este estudo, case sete millóns, si sete millóns!, de vehículos en España circulan cun mantemento incorrecto. Ademais, probablemente moitas destas unidades carecerán de ITV ou de seguro, ou de ambas as cousas. Como pode ser isto? Crise ou irresponsabilidade? Ningún destes dous factores xustifican estar circulando e poñendo en perigo a vida de todos.

Neste mesmo informe matízase que 550.000 vehículos no noso país circulan polas nosas vías públicas sen ter pasado ningún tipo de revisión. Isto complícase dependendo da antigüidade do automóbil; canto máis anos, peor.

Si, canto máis vello é o coche, menos se mantén de forma adecuada, sobre todo a partir dos 15 anos. Isto afecta claramente á súa seguridade. O aforro ás veces e mínimo ou ningún porque simplemente é cuestión de ter os niveis dos líquidos nun estado óptimo ou unha pequena reparación que non implica un custo económico excesivo. O estado da presión das rodas pode realizalo calquera usuario perfectamente sen ter que desembolsar un só euro; neste caso é só cuestión de responsabilidade e de tomar unha pequena molestia. Así e todo, seguen sendo moitos os condutores que non se preocupan en absoluto da presión das rodas; do estado do debuxo e profundidade xa nin falamos.

Tamén noutro apartado este informe nos avisa de que case cinco millóns de turismos e 668.700 motocicletas estarían atrasando as revisións por riba dos prazos recomendados.

Debemos de ser responsables e saber que coa seguridade viaria non podemos xogar. Se por causas económicas temos que aparcar provisionalmente o noso vehículo, aparquémolo. Dependendo do desprazamento que teñamos que facer, temos outras opcións, como son o transporte público ou incluso camiñar, que senta moi ben ao corpo. Ás veces por utilizarmos o vehículo en malas condicións ou sen a ITV ou o seguro en vigor as consecuencias ao final son moi gravosas para nós, en todos os sentidos. Aí virán os laios.

No caso de detectarmos algunha anomalía no vehículo, debemos acudir ao taller para realizar unha inspección máis en profundidade, co aval dun profesional do sector. O mantemento correcto do automóbil ou a motocicleta mellora a seguridade e a capacidade de resposta á hora de reaccionar ante un imprevisto, respondendo mellor ante un incidente durante a ruta.

Ademais do chequeo do vehículo, debemos confirmar que levamos algúns elementos necesarios en caso de avaría, como unha lanterna ou un foco, un xogo de lámpadas, un gato, unha porca de seguridade e unha chave por se temos unha picada (coas ferramentas do vehículo), triángulos de presinalización de perigo, chaleco reflector e, por suposto, o teléfono de contacto da asistencia en viaxe, moi útil no caso de precisar axuda.

Sempre hai que ter moi presente os riscos que comporta rodar cun vehículo. Unha avaría na vía pública supón un problema e un risco, tanto para o condutor como para os ocupantes durante a viaxe. Por iso, un vehículo correctamente mantido e revisado mellora a seguridade, reduce as probabilidades de sufrir un accidente por fallo mecánico e responderá mellor ante un incidente.

Paga a pena botarlle unha pensada a todo isto.

 

Entrega de premios Sprintmotor


Número 222 (8-15)
Número 221 (7-15)
Número 220 (6-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor