SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. O futuro da automoción é un presente continuo

Ao longo dos últimos meses xa son varios os e-mails que recibimos na nosa redacción nos que algúns lectores nos comentan que nos últimos editoriais falamos moito de futuro. Tamén expresan que o entenden aínda que (ese futuro) tarde en chegar. Nestas misivas coinciden en comentarnos por que non nos centramos en algo máis actual. Pois ben, sen quitarlles nin un cachiño de razón, queremos dicirlles que nós titulamos ou falamos de futuro nos editoriais, pero que realmente son “presente”: a economía colaborativa (por exemplo, Car2Go), os novos retos (e os vetos) das cidades coa contaminación dos vehículos, as novas tecnoloxías en plena expansión, os GPS (que nos indican como e a onde temos que ir) e un inesgotable abano de novos elementos que fan que todo isto xa sexa actualidade.

A diario vemos enfoques novidosos para adaptarse ás novas circunstancias. Como por exemplo a resposta que daba o presidente da Asociación Española de Renting, Agustín García, á seguinte pregunta dun xornalista “Que fiscalidade propón para o automóbil no noso país?”. García respondeu “Dende o punto de vista de vehículos de empresa, houbo unha reforma no ano 2015. No sentido de que tributan menos como remuneración en especie en función da eficiencia do vehículo e do respectuosos que sexan co medio natural. Eu seguiría nesa liña, na dirección de que o vehículo canto máis respectuoso, no noso caso o vehículo de empresa, teña unha tributación inferior”.

Esta é unha mostra de por onde van as cousas: a esixencia por parte de distintos sectores relacionados coa automoción de que claramente paguen máis os que máis contaminan. Algo que antes se dicía en “voz baixa” en distintos foros hoxe xa é un clamor que probablemente se converta en realidade. Lembremos que o imposto de matriculación xa se paga en función do CO2 producido polo motor.

Outra mostra deste presente é a tendencia á baixa das vendas dos automóbiles con propulsores diésel, que xa se empeza a producir ante o temor a que estes vehículos teñan restrinxida a súa entrada nos núcleos urbanos.

Por outra banda, os coches eléctricos deixaron de ser unha utopía e pouco a pouco (a pesar da falta de infraestruturas de recarga) comezan a verse polas nosas rúas.

Outra realidade é a das motocicletas eléctricas. Estas téñeno máis doado, xa que a súa recarga pódese facer máis facilmente. Segundo un estudo de mercado dunha aplicación que se dedica á repartición de comida a domicilio, os seus clientes valoraron positivamente que os envíos os fagan con motos eléctricas. Se ao público lle gusta, e aprecia positivamente, este tipo de motorización para que lle leve a comida á casa, os grandes distribuidores acabarán utilizando motos eléctricas. Aínda que só sexa por unha cuestión de mercadotecnia, algunhas compañías xa o están a facer.

Outro exemplo actual é a empresa Delta Analytics, que acaba de lanzar unha ferramenta que ofrece numerosas vantaxes fronte aos métodos tradicionais de taxación de vehículos. Unha das principais é que reflicte o valor real dos automóbiles en tempo real. Por exemplo, cando o mercado se inunda de unidades provenientes de grandes frotas, prodúcese un exceso de oferta que incide de forma directa no prezo dos vehículos no mercado de segunda man. Este sistema detecta en tempo real estas grandes variacións, corrixindo e actualizando ao instante o prezo dos automóbiles como consecuencia da lei da oferta e a demanda. A metodoloxía baséase nos datos reais do mercado, a través dun algoritmo que monitoriza máis de 100.000 anuncios de coches de ocasión.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 243 (05-17)
Número 242 (04-17)
Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor