SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Os maiores e a seguridade viariaHai un perfil moi vulnerable no mundo da mobilidade urbana e interurbana, unha persoa maior que é peón. Tamén como condutor segue sendo un actor delicado.

Segundo os datos da Dirección Xeral de Tráfico, os maiores de 65 anos, tanto condutores como non condutores, supuxeron un 26 por cento de falecidos en 2020, e o seu índice de letalidade (persoas falecidas por cada cen vítimas de tráfico) é de 4,2 fronte ao 1,2 do resto de grupos de poboación, o que representa unha porcentaxe para considerar nas políticas de mobilidade e seguridade viaria públicas e privadas. De feito, sete de cada dez peóns falecidos teñen máis de 65 anos e as súas dificultades en mobilidade fanos máis vulnerables á hora de sufrir un accidente.

En Galicia son moitas as persoas maiores vítimas de accidentes de tráfico ao longo do ano, sobre todo os peóns que camiñan polas beiras das estradas. Precisamente leváronse a cabo moitas campañas para concienciar a estes peóns de que deben ser vistos e que deben ver os vehículos que circulan. Estas campañas de seguridade viaria fan moito fincapé na necesidade de circular pola esquerda, para ver os coches que circulan de fronte, e de levar un chaleco reflectante. Por outra banda, advirten os condutores da vulnerabilidade deste tipo de peóns e da necesidade de ir atentos para poder reaccionar con tempo se fose necesario.

Unha destas campañas realizouse nas cidades de Oviedo, Móstoles e Albacete, que acolleron en setembro, a campaña da Fundación RACE e o Grupo Santa Lucía, “Mobilidade sénior, mobilidade segura” para concienciar e mostrar os riscos viarios aos que se expoñen como peóns as persoas maiores.

Case dous milleiros de persoas participaron na campaña itinerante que desenvolveron ambas as entidades con talleres de concienciación sobre sistemas de seguridade activa e pasiva dos vehículos, ergonomía e uso do cinto; os sistemas de retención infantil (SRI) e traslado de menores; prácticas e consellos de hábitos saudables, así como consellos de boas prácticas de mobilidade, seguridade viaria e saúde. Paralelamente, realizóuselles a case 700 participantes unha enquisa sobre a súa mobilidade nas cidades. Neste sentido, o 83 por cento manifestou que o que máis lle preocupa cando circulan como peóns son os conflitos con usuarios de patinete, un 59% con ciclistas, e un 51 por cento ve dificultades nos itinerarios peonís.

Así mesmo, recoñeceron a complexidade que lles supón o uso dos sistemas de retención infantil. De feito, un de cada tres maiores indicou que tivo que utilizar algunha vez os sistemas de retención infantil cos máis pequenos, xeralmente cos seus netos. Deles, máis dun 40% recoñeceu que lle resultou complicada a súa instalación, máis dun 30% destes chegaron a dubidar da súa correcta colocación.

Do mesmo xeito, entre os maiores que habitualmente se desprazan con menores, o 64% deles indicou que pon máis coidado cando vai con eles, tanto se van en coche coma se van andando, o que destaca o papel educativo que desempeñan, concretamente, nos asuntos relacionados coa mobilidade.

Ademais, recolléronse as opinións dos maiores sobre os aspectos para mellorar nas cidades, tales como:

- As barreiras arquitectónicas e o mal mantemento das beirarrúas.

- Vehículos mal aparcados.

- Pouca visibilidade nos cruzamentos.

- O escaso tempo para cruzar os peóns nos semáforos.

- O transporte público urbano deficiente.

Por iso, temos que dar os nosos parabéns ás xornadas deste tipo, polo que poden supoñer para a seguridade dos nosos maiores. Estas iniciativas teñen como obxectivo detectar as necesidades sociais en materia de mobilidade e achegar solucións a través de accións de concienciación, estudos, deseño de plans de mobilidade e a formación como base do coñecemento para a mellora da seguridade viaria.

O ideal sería que as distintas administracións que poden decidir sobre estes asuntos da seguridade viaria tomasen nota e intentarán aplicar accións de concienciación como o deste evento para asegurar unha mobilidade responsable e segura. Os nosos maiores agradeceríano.DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF


Número 305 (10-22)
Número 306 (11-22)
Número 303 (08-22)
Número 304 (09-22)
Número 301 (06-22)
Número 302 (07-22)
Número 299 (04-22)
Número 300 (05-22)
Número 297 (02-22)
Número 298 (03-22)
Número 296 (01-22)
Número 295 (12-21)
 
© Sprint Motor