SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

O recurso fácil dos malos gobernantes

Os petos dos condutores xa están de por si moi espremidos. Non opinan igual a Dirección Xeral de Tráfico e outras institucións que seguen pensando que o mellor para mellorar a seguridade viaria é a base de multas e máis multas. O da educación e a formación non vai con eles.

Os datos así o revelan. Durante os anos da crise, as sancións de tráfico incrementáronse, agárrense, nun 80 por cento, a pesar de que os quilómetros percorridos por cada coche diminuíu considerablemente; o dato do consumo de combustible así nolo corrobora. Durante estes últimos anos de dura situación económica, moitas familias sen recursos para botar combustible ós depósitos dos seus vehículos deixaban os coches aparcados e circulaban moito menos que antes. O lóxico sería que a recadación polas sancións descendese na mesma proporción co descenso de quilómetros percorridos por cada automóbil. Pero non foi así, podémolo constatar perfectamente collendo dous períodos. O anterior á crise (2000-2006) e o da crise máis dura (2007-2013). No primeiro rexistráronse 16 millóns de multas aos condutores, no segundo chegaron aos 29 millóns. Como se xustifica este incremento? Coa avaricia das distintas administracións e tomando aos condutores como os salvadores aos seus problemas de liquidez financeira.

Que pasou, que os condutores se puxeron de acordo para empezar a infrinxir as normas de tráfico sen “ton nin son”? Nós cremos que non. Máis ben pensamos que os organismos sancionadores volven unha vez máis a poñer a súa mirada no “filón” do sector da automoción para recadar o que non ingresan con outras cargas financeiras soportadas polo esprimido cidadán.

Segundo reflicte unha enquisa de hai unhas semanas, o 92 por cento dos españois pensan que detrás dunha sanción económica o principal motivo que se agocha é o da recadación. Os entrevistados cren que as multas non responden a unha prevención da accidentalidade. Subscribimos totalmente esta opinión. Anteponse erroneamente a actitude de “facer caixa” antes que mellorar a seguridade viaria.

As cifras ratifican todo o dito anteriormente. O feito de que a metade das multas impostas sexan por exceso de velocidade e o 30 por cento por aparcar mal deixan claro o principal motivo das sancións. Este non é o camiño idóneo para corrixir os malos comportamentos dos condutores nas vías públicas.

Unha vez máis apuntamos que o sector da automoción é un dos decisivos para darlle pulo á economía do país. Espremelo pode ser igual ao conto da galiña dos ovos de ouro, pero aínda peor é xogar coa nosa seguridade viaria.

Concluíndo, ao final esta teima de espremernos cada vez que subimos aos nosos vehículos ten un efecto rebote. Esa sensanción que temos os condutores de dubidar se acelerar máis, quedarnos como estamos ou frear non é boa, é negativa. Dúbidas que nos xorden por culpa dos múltiples radares sementados por toda a nosa xeografía (algún incluso voador) e que nos confunden á hora de tomar unha indubidable determinación. Resolucións que temos que tomar todos os condutores pero que, co medo no corpo dunha sanción, provocan unha indecisión que ás veces poden ser moi negativas. Unha cousa é ser responsable e tomar as decisións correctas e outras vivir con medo nada máis subir ao noso vehículo. Todo por culpa do espremidos que nos teñen. E ollo! se a crise segue así, aínda nos poden espremer máis. É o recurso fácil dos malos gobernantes.

 

Entrega de premios Sprintmotor


Número 221 (7-15)
Número 220 (6-15)
Número 219 (5-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor