SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. A moto como solución de mobilidade

A mobilidade é una necesidade básica e imperiosa do noso tempo. Seguimos dándolle voltas a distintas solucións que non chegan a ser a definitiva. Dentro das posibilidades actuais está a potenciación dos ciclomotores e motocicletas como unha alternativa real. Sabemos dos inconvenientes que teñen cando temos unha climatoloxía adversa, principalmente a chuvia. Porque para combater o frío na actualidade dispoñemos de prendas estupendas. Así e todo, son moitos os días nos que se pode utilizar un vehículo de dúas rodas no ateigado tráfico urbano.

Probablemente falte un maior coñecemento das posibilidades destes vehículos para desprazarnos axilmente polas rúas das cidades.

A imperiosa necesidade da mobilidade persoal urbana podemos observala no caos que provocou o uso dos famosos patinetes eléctricos, sobre todo en grandes cidades. Sen normativa ningunha circularon alegremente por beirarrúas, calzada ou mesmo parques e xardíns, erroneamente todo valía. Ata chegar ao conflito actual por unha falta de previsión e planificación de todos os actores das distintas administracións, comezando pola Dirección Xeral de Tráfico, que ás veces parece que só lle preocupa instalar radares.

A xente busca fórmulas para desprazarse cómoda e rapidamente polas rúas, intentando sortear as conxestións habituais e sen ter que buscar unha praza de aparcamento, onde non existen, ou tendo que pagar un aparcadoiro público ou privado todos os días, co conseguinte custo que isto supón.

Un vehículo que resulta bastante práctico para desenvolverse con soltura polo tráfico urbano é o scooter ou maxiscooter. Unha máquina, que dito sexa de paso, reina na cidade galega onde hai máis vehículos de dúas rodas, Vigo. Son eficientes por varias cuestións. A primeira é que ampara bastante máis cunha moto convencional; para entendernos, protexe o motorista das inclemencias do tempo grazas ao seu bastidor. O segundo é que grazas a esta carrozaría, non nos ensuciaremos ao pasar por unha rúa cun regueiro de auga ou calquera outro líquido que corre polo solo. Desta maneira poderemos desprazarnos sen ensuciarnos nin tan sequera os zapatos. Os maxiscooter actuais tamén achegan outra vantaxe ao ter distintos compartimentos, sobre todo debaixo do asento, onde podemos estibar os cascos e algún pequeno vulto que teñamos que transportar. No caso de necesitar máis espazo sempre podemos engadir un cofre traseiro que nos dará moito xogo.

Tamén teremos que ser conscientes de que un maior pulo e con máis facilidades dende as administracións, comezando polos concellos, potenciarían o uso destes vehículos. Cousas como aparcadoiros de superficie específicos e gratuítos para as motocicletas e ciclomotores nos centros urbanos, un imposto municipal máis “light” para os vehículos de dúas rodas, poder circular polo carril bus e ter un sitio exclusivo na primeira liña dos semáforos, fomentarían o uso destes vehículos coas conseguintes vantaxes inmediatas para as cidades. Menos polución e unha menor conxestión e mellor axilidade no tráfico diario.

A todo isto podémoslle engadir a vantaxe de que se poden manexar vehículos de dúas rodas de pequena cilindrada co carné de coche. Este é un aliciente máis para animarnos a movernos con soltura pola cidade nunha motocicleta, nun scooter ou mesmo cun ciclomotor.

 

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF
Número 264 (02-19)
Número 263 (01-19)
© Sprint Motor