SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. A seguridade dos escolares


Un tema recorrente no mundo da información do motor é falar da inseguridade viaria infantil cando comeza o curso escolar, despois xa nos esquecemos del ata o vindeiro curso. Nós cremos, pola súa importancia, que deberiamos tratalo máis a menudo e máis a fondo. A cuestión segue sendo preocupante, as cifras así o amosan. Neste editorial utilizamos datos concretos de exercicios pasados, xa pechados, pero se utilizásemos os provisionais de 2017 as conclusións serían iguais.

Por todo isto comezamos facendo un chamamento a todos os sectores implicados na comunidade escolar (pais, educadores e institucións) para que se mobilicen contra a inseguridade viaria infantil existente no noso país, e adopten cantas medidas estean ao seu alcance para protexer mellor os nenos dos perigos da estrada nos seus traxectos ao colexio. As estatísticas do noso país dinnos que temos que poñer o foco sobre este tema. Temos que lembrar que 6.545 nenos menores de quince anos foron vítimas da inseguridade viaria infantil no ano 2015, dos cales 1.916 eran peóns, 395 ían en bicicleta, 80 viaxaban en ciclomotores e o resto 4.154 eran ocupantes de motocicletas, turismos, camións e autobuses. Estas cifras supoñen unha incremento do 9,11 por cento respecto das vítimas infantís do 2014. Ademais houbo un leve incremento daquelas que viaxaban en autobús escolar: de oito vítimas que se produciron en 2014 pasouse a nove no 2015. Por isto consideramos que con independencia do modo de transporte utilizado, os nenos deben saber recoñecer e anticiparse aos perigos que poden atoparse nos seus traxectos á escola, e para iso é necesario que tanto pais como educadores poñan o máximo empeño na educación viaria dos menores dende a infancia, primeiro como peóns e despois como ciclistas e usuarios de vehículos a motor.

Respecto do transporte de menores en vehículos privados, debemos ter clara a obriga de utilizar os cintos de seguridade e sistemas de retención infantil adecuados, efectuar a parada nun lugar seguro e extremar a precaución na apertura das portas ao subir ou baixar deles. Cousas que parecen de sentido común e coñecidas, e respectadas, pola maioría dos adultos son obviadas ás veces polos nenos por unha falta de educación viaria e de concienciación do que isto representa.

En relación co transporte en autobuses escolares, pedímoslles aos transportistas e ás institucións escolares que ademais de esixir o cumprimento rigoroso das normas que o regulan (control da ITV, antigüidade dos autobuses, acompañantes, correcta colocación dos nenos, vixilancia das paradas…) realicen simulacros de accidentes ao comezo do curso, para que os nenos se familiaricen cos sistemas de seguridade e saiban como actuar en caso de producirse unha situación real de urxencia.

É imprescindible se queremos rebaixar as cifras de vítimas inculcarlles aos cativos dende moi cedo a importancia da seguridade viaria. Teremos que pensar que a educación e a formación dos máis pequenos comeza dende que son peóns ou usuarios dun vehículo. Evidentemente os maiores seremos un claro referente para os pequenos. De nada vale explicarlle que un semáforo hai que cruzalo en verde cando indo con nós ven como o atravesamos en vermello. Temos que ser moi conscientes de que esta aprendizaxe pasiva pode ter consecuencias. Malas, por suposto.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 255 (5-18)

Número 254 (4-18)
Número 253 (3-18)
Número 251 (1-18)
Número 252 (2-18)
© Sprint Motor