SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Concesionarios, heroes ou reféns

Cando parecía que a sangría de concesionarios xa rematara, comprobamos que aínda continúa. Xa non é como nos últimos anos, cando cada poucos meses pechaba as portas o representante dunha marca na nosa cidade. Así e todo, vemos como desgraciadamente de cando en vez aínda cae un.

Empresas (concesionarios) que moitas veces eran o produto do traballo dunha saga familiar. Unha historia clásica. O avó comezou cun pequeño taller e pouco a pouco, con tempo e moito esforzo, foi facendo un anaquiño de sitio no puzzle do motor local e alcanzou o cumio cando asinou un contrato como representante oficial dunha marca. A partir de aí o fabricante foi esixindo e poñendo condicións que lle marcaban inexorablemente a ruta que debía seguir. O seu fillo continuou o labor deste grande emprendedor consolidando, ao longo de moitos anos e de traballo, a marca representada na súa localidade. Ampliar e mellorar as instalacións foi un dos seus feitos máis recoñecidos nesta historia familiar, construíndo unhas instalacións modélicas nun novo polígono deseñado ás aforas da urbe para dinamizar a comarca. Nesta ocasión tamén a marca representada tivo moito que dicir, esixindo, unha vez máis, un nivel de condicións das instalacións e de calidades “innegociables”. Hai que recoñecer que, como as cousas (economía) ían ben, se cumpriron todas as cláusulas sen rechistar e tirouse cara adiante. Por fin chegou o neto. A terceira xeración, normalmente máis preparada a nivel académico, colleu a remuda na xestión cunhas bases sólidas, un cadro de traballadores con experiencia e especializados en distintos apartados de automoción, unhas instalacións específicas, unha carteira de clientes, un parque automobilístico da marca en marcha e unhas finanzas saneadas. Coma nas anteriores xeracións, o fabricante seguía poñendo as condicións e a folla de ruta que había que seguir. As cousas ían ben (economía) e todos felices, iso si, traballando e metendo horas “arreo”, como fixeran noutrora os seus antecesores (avó e pai), e por extensión todos os traballadores que estiveron implicados nesta historia de construción dun concesionario oficial de marca.

De súpeto todo mudou, chegou a señora crise e comezou a complicar as cousas (economía), golpeando unha e outra vez, sen compaixón, os muros daquel castelo (concesionario oficial) que anos atrás era inexpugnable. As condicións unilaterais do fabricante, os obxectivos desmesurados (e fóra do contexto dun mercado en crise), a baixada brutal das vendas, a caída de ingresos no taller mecánico, en chapa e pintura, así como noutros conceptos, e o cadro de traballadores desproporcionado petaban fortemente contra os muros daquela empresa familiar. Un negocio construído ao longo de varias xeracións, que comezaba a ter grandes fendas que o levarían á catástrofe económica e, en consecuencia, empresarial.

As marcas que así funcionaron cos seus representantes oficiais (concesionarios) foron desleais, desagradecidas e ingratas con moitos empresarios e traballadores. Pasaron de telos como os seus heroes a convertelos en reféns fronte a unha crise descarnada que levou as ilusións e os cartos de moitas familias. Como se di popularmente, estas marcas deixáronos “aos pés dos cabalos” miserablemente.


Número 217 (3-15)
Número 216 (2-15)
Número 215 (1-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor