SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. O centro da cidade será para os elixidos


En poucos anos veremos unha gran transformación nos centros urbanos. O automóbil deixará de ser o rei. Só accederán ao centro vehículos de transporte público, de repartimento comercial, taxis e algunha outra excepción. Os vehículos privados cada vez o terán máis difícil para acceder ao centro urbano, agás os dos residentes.

O Goberno agarda aprobar a Lei de mobilidade sostible e financiamento do transporte este mesmo ano, poucos meses antes do previsto, segundo a ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Raquel Sánchez. Ademais, confirmou o mes pasado que a lei permitiralles aos concellos cobrar peaxes urbanas, ou taxas de conxestión, aos vehículos contaminantes que circulen polas zonas de baixas emisións. Isto podemos entendelo como un primeiro paso para a revolución de mobilidade que se aveciña nesta década.

Segundo dixo a ministra Raquel Sánchez, durante a presentación do Global Mobility Call, o congreso internacional sobre mobilidade sostible, “a nosa intención é levar proximamente o anteproxecto de lei ao Consello de Ministros en segunda lectura, despois de incorporar as achegas e observacións do resto de ministerios. Mais, en calquera caso, o escenario que nos marcamos é poder aprobar a lei durante este ano. Temos tempo dentro dos compromisos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia”.

“Dixemos que a aprobariamos en 2023, así que imos con tempo, e a nosa intención sería aprobala durante este ano”, insistiu a ministra, e engadiu que “efectivamente, prevese a posibilidade de que se establezan taxas por parte dos concellos para cobrar pola circulación nas zonas de baixas emisións (ZBE)”.

Se xa agora practicamente están eliminadas as prazas de aparcamento de superficie nestas zonas, o que está por vir fará que os centros urbanos sexan moi distintos a como estabamos acostumados nas últimas décadas. O panorama do tráfico rodado nos centros das cidades será totalmente novo.

Segundo aclarou a titular do Ministerio de Transportes, a Lei de Mobilidade Sostible contemplará a aplicación de peaxes urbanos, pero sempre “serán os concellos os que determinen aplicar ou activar esa taxa pola circulación nas zonas de baixas emisións”. “Serán os concellos os que poderán implantar esas taxas e a lei facúltaos para que, no marco das súas competencias, podan aplicalas”. Engadiu a máxima responsable do ministerio, que recordou que os concellos de máis de 50.000 habitantes –e os de máis de 20.000 con mala calidade de aire– terán que implantar zonas de baixas emisións non máis tarde de 2023. “O resto de concellos tamén teñen a posibilidade de facelo. Téñense que definir cales son os criterios ou recomendacións para sinalar, indentificar e cualificar unhas zonas de baixas emisións”.

Nas sete principais cidades galegas terá unha grande importancia a Lei de mobilidade sostible e financiamento do transporte. Esta lei implicará facer grandes cambios e unha ordenación actualizada dos seus centros urbanos. Todo isto deberá ser para mellorar o tráfico e a nosa organización cidadá. Pero unida a esta lei deberán de ir moitas outras cousas. Como unha mellor planificación dos horarios de repartimento e unha mellor organización dos lugares de estacionamento para os vehículos de mensaxería e correos. Tamén, e non menos importante, unha forte actualización do transporte urbano, que en moitas das sete cidades é antigo e non conta con elementos fundamentais de comodidade para os usuarios. Cousas como unha aplicación con xeolocalización para que os usuarios saiban exactamente cando vai pasar un autobús por unha parada determinada, ou uns vehículos cómodos e adecuados aos estándares actuais, como é, por exemplo, a adaptación para persoas con mobilidade reducida ou con carriños de bebé. Por outra banda, moitas das marquesiñas están semiabandonadas ou en mal estado, incluso en moitas paradas nin existen. Nestas últimas os usuarios teñen que gorecerse das inclemencias do tempo como poden.

A todos nos gustaría que esta nova lei fose para mellorar a nosa saúde (menos contaminación) e a nosa calidade de vida (menos ruído e rebumbio). O tempo dirá se imos a mellor.

 

 DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF


Número 301 (06-22)
Número 299 (04-22)
Número 300 (05-22)
Número 297 (02-22)
Número 298 (03-22)
Número 296 (01-22)
Número 295 (12-21)
 
© Sprint Motor