SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Coches clásicos e marketing

Nun mundo e nunha época onde se fala en todos os sectores e en moitas actividades sociais do marketing os automóbiles clásicos tamén teñen o seu espazo. É máis, ocupan un lugar de prestixio.

O interese polos vehículos antigos equivale a unha sa curiosidade pola nosa historia máis próxima. En moitos países desenvolvidos estas máquinas trátanse con moito agarimo, protéxense dende distintas administracións falicitando os trámites burocráticos e hai múltiples profesionais, en todos os campos, especializados na súa restauración.

Onde podemos visualizar o pulo desta recuperación de coches históricos claramente é nos distintos programas especializados de televisión que se dedican a recuperar coches históricos. Un dos máis famosos, cun índice de audiencia alto, é o británico “Xoias sobre rodas”. Nel podemos observar a grandísima afección que hai nas illas británicas e noutros países europeos, e a cantidade de profesionais especializados nos detalles máis pequeniños dun automóbil.

Tamén esta paixón queda reflectida en numerosos personaxes “con cartos” que invisten e gastan en recuperar ou posuír un coche clásico. Como anécdota fixémonos no debuxante belga Hergé, creador do celebre reporteiro Tintín, que era un grande afeccionado aos automóbiles. Na actualidade esta afección plasmada nos seus tebeos é aproveitada por Lucien Beckers, que traballa como asesor da Fundación Hergé. Beckers elabora con moitísimo cariño, dende hai anos, a lista dos vehículos que aparecen en todos os exemplares da revista Tintín entre 1946 e 1993. Con este motivo organiza varias exposicións e xuntanzas sobre os vehículos que aparecen nas aventuras de Tintín, reunindo a diversos propietarios con modelos exactamente iguais aos que apareceron en distintos tebeos deste reporteiro. A última xuntanza deste verán foi un grande éxito de participación e de público. É unha forma máis de potenciar a memoria do debuxante e á vez de fomentar o cariño por estes vehículos.

Mesmo na comarca compostelá se organizan ao longo do ano un montón de eventos relacionados cos vehículos históricos. Por citar os máis próximos, o mes pasado celebrouse a “VI Exposición de Clásicos deportivos en Rarís”, unha cita aproveitada por EGCuatroMotor e Talleres Pontevea, que estiveron presentes cos seus modelos. Máis cerca, este mesmo mes, está a proposta de Compostela Monumental, a “IV Concentración de Vehículos Históricos”.

Tamén temos que citar a exposición que se realizou este ano no Centro Comercial As Cancelas coa colaboración de Talleres Caeiro, onde este último expoñía a súa colección de clásicos Renault. Hai que destacar que este evento tivo unha grande afluencia de público.

Pola nosa banda, temos que dicir que SPRINT MOTOR leva dous anos apoiando estes vehículos a través da nosa sección fixa “Retro-Visor”. Mesmo neste número presentamos un traballo gráfico sobre o Museo BMW en Múnich realizado polo noso colaborador Emilio Blanco.

Temos claro que os automóbiles clásicos ou históricos dan imaxe e crean unhas sinerxías positivas, ademais de ter un grande atractivo para o público en xeral. Por iso cremos que é interesante posuír, polo menos, unha unidade destes vehículos para representar a calquera establecemento relacionado co mundo do motor en calquera dos moitos eventos que se realizan na nosa comarca.

Chamémoslle paixón, tolería, afección, nostalxia... o caso é que algo teñen estas máquinas que nos cativan e provocan a nosa atención. Se combinamos isto e o marketing empresarial, o resultado pode ser moi bonito e interesante, dinamizando a área de Compostela e potenciando a imaxe das nosas empresas. É o momento, agora máis ca nunca, de sermos creativos e aproveitarmos todas as oportunidades que se nos poidan ofrecer.

Señores empresarios do motor, poñan un clásico na súa empresa.Número 211 (9-14)

Número 210 (8-14)
Número 209 (7-14)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES

GALERÍA DE FOTOS DA ENTREGA DE PREMIOS SPRINTMOTOR

 

©Sprint Motor