SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Medicamentos, drogas e condución

Un dos problemas máis graves na actualidade para a seguridade viaria é a presenza de drogas na condución. Por iso, a Lei de Seguridade Viaria que entrou en vigor en maio de 2014, recolle “a tolerancia cero” en materia de drogas. Neste sentido, diferenza entre a sanción administrativa (que castiga a mera presenza de drogas no organismo do condutor) e a penal (que tipifica a influencia das drogas na condución).

Está claro que o problema do consumo de drogas debe ser abordado como unha cuestión de sanidade pública, posto que ten todas as características dunha epidemia, e non só dende unha perspectiva da seguridade viaria, na que só teñan cabida medidas sancionadoras. Distintos colectivos e asociacións do automóbil esixen, entre outras cousas, análises clínicas que permitan detectar o abuso de drogas nos recoñecementos médicos obrigatorios para obter ou renovar o permiso de conducir.

Así e todo, ás veces máis dun condutor que consumira unha determinada medicación, deu positivo nun control de drogas. Xa polo ano 2007, a Axencia Española do Medicamento puxo en marcha un programa para garantir a correcta información daqueles medicamentos que poden reducir a capacidade de conducir. Así, distintos profesionais da sanidade elaboraron un listado dos medicamentos incompatibles coa condución e para facilitar a información aos usuarios estableceuse a obriga de incorporar nas caixas dos medicamentos un símbolo ou pictograma de advertencia.

Entre os medicamentos de maior prescrición incompatibles coa condución atópanse: fármacos usados en diabetes, relaxantes musculares, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antidepresivos e antihistamínicos.

No caso de condutores que teñan prescrita algunha medicación, deberían de preocuparse e de ser conscientes que os efectos de esta ao volante poden ser tan nocivos coma os das drogas “ilegais”. Hai moitos enfermos crónicos polimedicados que conducen habitualmente, que teñen unha medicación que os limita á hora de conducir. Isto é un risco para todos. Necesitamos unha sociedade máis informada e máis sensibilizada con este tema. Acaso non é un perigo unha persoa que a inxerido ansiolíticos conducindo? Probablemente igual ou máis que algún que fumou un porro.

Por este motivo son moitas as asociacións que solicitan ao goberno a obriga legal dos facultativos de notificar ás autoridades de tráfico a detección de enfermidades incompatibles coa condución, así como a contraindicación de fármacos prescritos. Tamén, solicitan en xeral, a incorporación obrigatoria de dispositivos en vehículos de nova matriculación en Europa que impidan a circulación de condutores que inxiran calquera tipo de sustancia psicoactiva.

Medicación e drogas son dous temas que inciden directisimamente sobre a seguridade viaria, e que no primeiro caso parece que non se lle dá tanta importancia por ser unha cuestión legal e de persoas enfermas. Pero si que é importante e que haberá que tratalo seriamente. Máis nunha sociedade que cada vez, por unha cuestión de envellecemento, está máis medicalizada. Moitas veces, segundo o colectivo sanitario, de máis. Pero esta polimedicación fai que moitos tratamentos sexan incompatibles coa condución. A perda de reflexos e doutras sensibilidades fan que estas persoas constitúan un serio perigo nas vías públicas, as máis das veces sen ser elas conscientes.

Polo de agora só nos queda apelar ao sentidiño de cada un, e que se somos conscientes deste perigo nos informemos co noso médico ou farmacéutico dos efectos que unha medicación pode ter á hora de poñernos ao volante dun vehículo.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 248 (10-17)
Número 247 (09-17)
Número 246 (08-17)
Número 245 (07-17)
Número 244 (06-17)
Número 243 (05-17)
Número 242 (04-17)
Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor