SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Algo haberá que facer!

O balance de vítimas de sinistros de tráfico do ano que acabamos de deixar é bastante negativo. Fomos cara a atrás. Despois dun período de mellora nos terribles datos de persoas falecidas ou vítimas dun accidente, agora fixemos o camiño inverso. A sinistralidade nas vías galegas subiu o ano pasado un 16 por cento, mentres que nas estradas españolas o incremento foi dun 2,6 por cento. Só empeorou as negras cifras unha comunidade máis cá nosa, a valenciana.

A nivel nacional en 2016 houbo 1.160 falecidos (dato provisional da DXT); produciuse a primeira repunta dende o ano 2003.

Á hora de explicar o mal resultado do ano pasado, Gregorio Serrano, máximo responsable do tráfico no noso país, insistiu en aspectos xa coñecidos, como o maior número de viaxes -18,5 millóns máis-, a elevada antiguidade dos automóbiles implicados en sinistros -13,6 anos naqueles onde viaxaban os falecidos-, o feito de que un 4 por cento dos condutores implicados nos accidentes non eran residentes aquí, ou que o noso país só ten cinco por diante en Europa con menos sinistralidade. Entre os datos positivos, sinalou a redución de mortes en colectivos vulnerables, como os ciclistas ou os usuarios de ciclomotores e motocicletas, se ben medraron as de peóns. Así e todo, lembrou que ata o 70 por cento das 147 persoas que morreron e non levaban posto o cinto se salvarían de usalo. Un dos feitos relevantes de 2016 foi a suba nun 16 por cento dos falecidos en autovía e autoestrada, mentres que en estradas secundarias foi dun dous por cento. O consumo de alcohol e estupefacientes ao volante preocupa especialmente, xa que ata un once por cento dos condutores implicados nun sinistro e que resultaron ilesos ou feridos graves –exclúense os falecidos- deron positivo. Sobre as acusacións de inmobilismo do organismo que preside, o director da DXT quixo lembrar que, se a finais de agosto había 68 vítimas máis que no mesmo período de 2015, a diferencia final reduciuse a menos da metade.

Galicia é a comunidade onde máis medra o número de falecidos despois de, como xa dixemos antes, a valenciana, que encabeza esta negra lista con 19 vítimas mortais máis nas súas vías interurbanas. Hai poucas datas, a delegación da DXT na nosa comunidade mostrouse favorable a revisar a velocidade nas nosas estradas, onde se produciron algo máis do 80% das vítimas mortais.

Fronte a todas estas desgraciadas cifras, que soportan moitos dramas persoais e familiares, o director xeral de Tráfico mostrouse disposto a revisar a estratexia de seguridade viaria “e crear un plan de choque” para recuperar a tendencia descendente. Botoulles a culpa principalmente ás distraccións, á velocidade inadecuada, a non respectar as prioridades de paso e ao cansanzo ou o sono como algunhas das causas que están presentes nos sinistros de maior gravidade.

Para nós a resposta oficial dos responsables de tráfico son lerias. Seguen sen achegar solucións, practicamente só buscan culpables (que tamén os hai). Hai que buscar a formación e a prevención para evitar as infraccións. A multa é o fracaso do sistema. O éxito do radar sería que cada vez sancione menos. Se queremos baixar as cifras de sinistros, haberá que investir máis en infraestruturas e no seu correcto mantemento. Apoiar plans de renovación de vehículos obsoletos, como o PIVE, contribuirá a renovar o parque móbil con coches máis seguros. Tamén hai que crer os cursos de sensibilización son necesarios, potencialos para que os condutores máis irresponsables volvan “á escola” é básico. Por todo isto consideramos que os responsables do tráfico deben deixarse de tanto discurso, e de buscar culpables, e comezar a formar, educar e reeducar os condutores presentes e futuros. Algo haberá que facer!


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 239 (01-17)
© Sprint Motor