SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Salvar ao soldado Volkswagen

Parece que a I Guerra Mundial do Automóbil xa comezou. Antes era unha guerra encuberta, con guerrillas en forma de sopros, espionaxe industrial ou roubo de mandos tecnolóxicos. Agora parece que dous dos grandes bloques acaban de declararse formalmente a guerra. Falamos dos Estados Unidos de América e Europa. Que ten que gañar EEUU nesta loita? O primeiro, desacreditar a máxima potencia tecnolóxica e industrial da automoción do vello continente: Alemaña. Un país que presumiu ata agora dun nivel exquisito e preciso na fabricación de automóbiles, especialmente dos da gama Premium. Agora, co conflito do grupo VW, todo está en cuestión. Os ianquis, ademais de descubriren mundialmente a trampa do software do grupo xermano, acaban de mobilizar todos os seus escuadróns de bufetes de avogados para comezar coa artillería pesada nos xulgados. Mentres todo isto ocorre, e a aviación e a mariña se preparan, o bloque asiático (liderado polo Xapón e Corea do Sur) está á espera de ver como se moven as distintas estratexias. A partir de como se vaian desenvolvendo os acontecementos, veremos como se posicionan ou se alían, normalmente co grupo vencedor, ou quedan nunha posición neutral para non desgastarse.

A guerra seguro que se vai complicar bastante máis. A diplomacia xa empeza a moverse e nos primeiros encontros empézase a avogar por facer máis laxa a normativa de contaminación dos coches diésel. Se hai máis exércitos implicados (marcas contaminantes), saberémolo, seguramente, en poucos meses.

Coma sempre, os máis prexudicados nesta guerra son os vellos, as mulleres e os nenos (ou sexa, os consumidores). As vítimas neste momento non saben se comezar un éxodo cara a outros países (marcas) ou quedar onde están (en principio co grupo VW).

Se hai unha crise migratoria cara a outros países fabricantes, verémolo dentro dun par de trimestres. As cifras de vendas daránno-los datos reais da emigración. Tamén veremos se as tropas camiñan cara a outras armas motorizadas máis modernas (híbridos, eléctricos, hidróxeno...) ou se continúan cos diésel.

Os satélites espías, que nunca dormen, xa detectaron grandes movementos das distintas partes implicadas. O armamento é de ultimísima xeración; ninguén vai escatimar en investigación e investimentos. Nesta nova era vanse acelerar moitas conquistas tecnolóxicas. Que ninguén pida unha tregua porque non haberá sitio para ela. O mapa da xeografía automobilística pode cambiar en poucos anos, algo que era inconcibible hai pouco tempo. As alianzas, incluso as fusións, poden definir o panorama desta industria, modificando todo o que ata a actualidade parecía inamovible.

Os enxeñeiros dos distintos exércitos están traballando de arreo; todo é pouco. A loita é desenfreada. A pesar de que os medios de comunicación só transmiten unha parte dela, a guerra tamén chega ao campo da información. As partes só emiten comunicados interesados, é difícil saber cal é a auténtica realidade desta Gran Guerra. A propaganda irase dosificando segundo os intereses dos distintos actores desta fumeante contenda.

Realmente hai armas de destrución masiva agochadas (máis modelos doutras marcas implicados) ou xa coñecemos toda a realidade desta I Guerra Mundial do Automóbil?

Moitos/as lectores/as se preguntarán, despois de ler estas liñas, onde se sitúa Europa. Pois en principio todo parece que nunha posición feble. Por que? Porque a familia Volkswagen, que nutre en gran medida as tropas do vello continente, conta cunha gran cantidade de baixas (ten o hospital de campaña cheo). Hai que ter en conta que esta familia é tremendamente grande con parentes en todos os países europeos (fábricas, industria auxiliar, concesionarios e servizos oficiais...).

 

Entrega de premios Sprintmotor


Número 225 (11-15)
Número 224 (10-15)
Número 223 (9-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor