SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

Gocemos do verán e sexamos conscientes dos riscos dos automóbiles

Nestes momentos son moitos os que están preparando unha viaxe para gozar das tan ansiadas vacacións. Estatisticamente está demostrado que case todos utilizamos a estrada nalgún momento para chegar ao noso punto de destino, ben na viaxe completa ben nos desprazamentos dende o aeroporto ata o lugar de residencia. En todo momento, o reto da seguridade viaria debe ser unha constante no noso comportamento.

As vacacións estivais son un dos períodos clave en canto a seguridade viaria se refire. É certo que neste momento do ano, e máis coa crise que estamos a padecer, se xeran factores de risco específicos, como é o menor ou nulo mantemento dalgúns vehículos.

Hai que profundar e mellorar a educación e a formación viaria. Comezando pola base, debe aumentar o nivel da calidade do ensino nas autoescolas. Grazas a isto, os alumnos de agora son moito mellores que os de hai dúas décadas. Así e todo, non é suficiente se temos claro que a obtención do permiso de conducir e a posibilidade de circular non acaba cando o alumno recibe o certificado, senón que é un proceso de aprendizaxe continua.

Nós temos clara a responsabilidade dos medios de comunicación. As nosas mensaxes son un pouco como unha chuvia fina, o que chamamos orballo comunicativo, que vai impregnando e concienciando lentamente á maioría das persoas. Gustaríanos poder facer máis neste capítulo, pero este é un labor compartido medio-lector. Ten que funcionar correctamente polas dúas bandas e de nada vale se só é unilateral. Temos que ser conscientes de que no tema da seguridade viaria debemos que involucrarnos todos.

O parque móbil está “escandalosamente” envellecido, a pesar de todos os Plan PIVE, algo que depende da vontade política. As axudas á renovación dos coches van moito máis aló dun aspecto meramente económico, como son a seguridade (activa e pasiva) e a ecoloxía. Un dato, máis do 40 por cento do parque móbil ten máis de 10 anos.

Outro dos aspectos que se viu prexudicado pola dura situación económica foi a conservación e mantemento das vías públicas, dende as autoestradas ata as vías secundarias. A redución do gasto na mellora e mantemento das estradas fixo que se incrementasen os sinistros de todo tipo, como por exemplo o choque frontal por adiantamento, o frontolateral nas interseccións e as saídas de vía.

Outro dos aspectos importantísimos que se deteriorou co mal momento económico foi o dos pneumáticos. Este elemento é vital por ser o único punto de contacto entre o automóbil e o chan; literalmente as gomas son as que nos manteñen pegados ao asfalto. O desgaste do debuxo e a súa profundidade, xunto á presión, son os factores determinantes para avaliar a calidade dun pneumático. Son tres detalles que deberemos ter sempre presentes que deben ser os correctos. O da presión depende do noso interese por levala ben; non é unha cuestión económica. A diferenza negativa dun bar (medida física de presión do aire) pode significar o aumento en cinco metros, a maiores, da distancia de freada e ata un seis por cento no consumo de combustible. Parece incrible, pero o ano pasado máis dun sete por cento de case 17 millóns de vehículos presentaron defectos graves nos pneumáticos, ben sexa polo debuxo ou por deformacións.

Se nalgún sitio podemos ver con claridade a deterioración do parque móbil é na ITV. Existe un 15 por cento de vehículos que nin pasaron pola Inspección Técnica de Vehículos por temor ao rexeitamento deste polas malas condicións nas que se encontran. Segundo datos correspondentes ás últimas revisións, uns 6 millóns de vehículos presentaron defectos graves que foron reparados. Grazas a estas inspeccións evítanse case 500 vítimas, 12.000 feridos e 5.000 sinistros. En vehículos de menos de tres toneladas e media (furgonetas) un 35 por cento non se presentan a revisión e aumentan ata un 37 por cento os vehículos que serían rexeitados. En canto a motocicletas e ciclomotores, as estatísticas empeoran: un 50% de máis de 50cc non acoden a revisión, mentres que en ciclomotores a cifra ascende ata o 70 por cento.

O cinto de seguridade segue a ser unha materia pendente para non poucos condutores e acompañantes, algo incomprensible, pero que engrosa todos os anos, desgraciadamente, o número de vítimas.

As vacacións están para relaxarnos e gozar dun tempo libre ben merecido por iso é importante ter ben presente que hai que saír á estrada co coche e as nosas facultades en perfectas condicións. Se non é así, sempre queda o recurso de facer nese período estival de lecer o camiño de Santiago a pé, algo moi saudable e que recomendamos.

 

Entrega de premios Sprintmotor


Número 220 (6-15)
Número 219 (5-15)
Número 218 (4-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor