SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. É inxusto demonizar aos motores diésel

Os motores alimentados por gasóleo comezaron a facer furor grazas á crise do petróleo, cando o gasto en consumo era moito máis económico cun motor de gasóleo que cun de gasolina.

Daquela, un dos atrancos que tiñan estes propulsores que consumían gasóleo é que eran lentos, ruidosos e fumegaban máis cós de gasolina. Ademais os vehículos que os incorporaban eran máis caros, xa que non se comercializaban tantas unidades como os de gasolina. Todo isto creaba unha mala lenda ao redor dos diésel. Aínda así eran moitos os profesionais que optaban polo motor diésel, simplemente “pasaban” dos seus defectos en beneficio das súas virtudes de rendibilidade económica.

Coa chegada dos propulsores turbodiésel a cuestión pasou a ser furor. Todo mundo quería unha destas motorizacións no seu automóbil, o aforro no consumo era considerable. Melloraron as prestacións enormemente, co cal deixaron de ser lentos, e baixou moito a sonoridade. Foi entón cando todos os condutores que facían un número considerable de quilómetros ao ano querían un automóbil turbodiésel, incluso os que non percorrían tantos tamén o querían.

Agora as cousas cambiaron moito e o cisne pasou a ser o parrulo feo. Chegados a este punto empezan a oírse voces para que non se demonicen os motores diésel. Así, o pasado mes de marzo, durante a presentación dos resultados de BMW, o máximo executivo da marca Harald Krüger, afirmou que “a prohibición de todos os vehículos diésel é un erro”. O voceiro da firma xermana dixo “estas motorizacións son chave para reducir os niveis de contaminación. Agardo que os fabricantes xunto coas autoridades, discutamos e saquemos conclusións vinculantes sobre as emisións deste combustible dun xeito realista e con cifras contrastadas”.

Todo apunta a que os propulsores diésel teñan os seus días contados. Mais isto non quere dicir que teñamos que repudialos con urxencia, dunha forma inmediata ou precipitada. Deron un bo servizo no seu momento e na actualidade seguen xogando un gran papel no taboleiro da mobilidade. Se se gravan agora en exceso, tanto este carburante como os vehículos alimentados por el, pode suceder que unha gran parte da industria automobilística, maioritariamente europea, chegue a ter grandes problemas estruturais. Igual sucedería con toda a economía que xira ao seu redor (industria auxiliar, concesionarios, talleres multimarca, recambistas…), poderían entrar nunha grave crise que, dalgunha forma, pode afectarnos a todos os cidadáns.

Teremos que estudalo e razoalo tranquilamente, o que non quere dicir que teña que ser paseniñamente. Somos conscientes de que os tempos avanzan cara ás enerxías limpas pero fagamos as cousas ben e camiñemos cara ao futuro sen xerar crises, que poden ser gratuítas e moi perigosas. Hai máis en xogo do que nos imaxinamos. Por iso, a necesidade de tomar medidas reflexionadas e rigorosas.

 


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 254 (4-18)

Número 253 (3-18)
Número 251 (1-18)
Número 252 (2-18)
© Sprint Motor