SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.
Premios SPRINT MOTOR e confusión

Tradicionalmente, como vén sendo costume dende hai catorce anos, no vindeiro número do Nadal publicariamos o cupón para participar nos Premios SPRINT MOTOR. Este ano, estimados/as lectores/as, non será así. A organización e desenvolvemento destes galardóns require de varias cousas, como son tempo, esforzo e uns requisitos económicos concretos para a Gala de entrega dos trofeos. Na actualidade, e ante a insistente crise, toda a redacción e a estrutura da revista ten que estar centrada en que saia puntualmente todos os meses. Dúas cousas que nestes momentos son incompatibles para nós. Sinceramente, fáltannos tempo e enerxías para desenvolver os premios e para elaborar o número mensual.

Por outra banda, a presión do día a día e da realización mensual da revista fan que nos sexa moi difícil facer unha reflexión medida e calculada de por que camiños deberiamos ir. Cremos que non se corresponde a audiencia actual da publicación co apoio publicitario da mesma; é máis, para nós é moi dispar. Probablemente o fallo sexa noso por descoidar as relacións cos nosos anunciantes actuais e posibles, incluso coas diferentes marcas de coches e motos. Así e todo, os/as nosos/as lectores/as medraron dunha forma exponencial durante os últimos anos. Algo que necesita unha profunda reflexión.

Outro apartado que temos pendente é a potenciación e un maior coidado da nosa web, moi solicitado por todos/as vós. Evidentemente, isto tamén require de esforzo e “horas”, moitas horas! Todos/as somos conscientes da importancia actual desta canle ao igual cás redes sociais.

Ademais, a transformación e os avances sociais, que case nos superan a todos, son cada día máis rápidos e importantes. Cada mañá podemos ler multitude de novidades tecnolóxicas asombrosas nos medios de comunicación e nas redes sociais. Quen nos ía dicir hai dez anos que os periódicos impresos quedarían relegados a un segundo plano pola prensa dixital? Algo que xa constatamos todos/as desta revolución que nos tocou vivir é cando viaxamos. Antes necesitabamos un mapa en papel para chegar ao noso destino, mentres que agora facémolo nun algoritmo que está no noso smartphone, como Google Maps, que é máis actual, preciso e cómodo que o vello plano.

Nestes catorce anos ininterrompidos de galardóns cambiaron moito as cousas, ata o punto de chegar a unha gran confusión. Grandes empresas de automóbiles (como os concesionarios oficiais), algunhas familiares incluso na terceira xeración, viron como tiñan que cerrar as súas portas coa peor chave posible, a da creba. Outras quedaron seriamente tocadas, e semiafundidas, de liquidez monetaria, e algunha tivo que recorrer á venda ou a incorporar novos socios. Incluso a día de hoxe ninguén se atreve a cantar vitoria. Máis cando ninguén sabe como vai ser este sector dentro de dez anos. Si, si dentro de dez anos! Os eléctricos, os autónomos, a economía de colaboración (Car2go ou Blablacar, por exemplo), a incorporación dos grandes do sector tecnolóxico (Amazon ou Tesla, por exemplo) e outras novidades e actores, sen dúbida, marcarán un tempo novo e unhas novas regras de xogo no mercado da automoción.

Todo isto angústianos e confúndenos. Por iso queremos e debemos centrarnos. Necesitamos parar un tempo a nosa vertixinosa actividade editorial, sentarnos na redacción e reflexionar seriamente en voz alta. Doutro xeito, arriscámonos a que os novos tempos nos atropelen sen piedade. Todos/as somos imprescindibles para fortalecer este proxecto. Somos conscientes, moi ao noso pesar, de que necesitamos do tempo e das enerxías que achegabamos todos os anos aos Premios SPRINT MOTOR para dedicarllos a esta nova tarefa, que é un auténtico e sincero compromiso con todos e todas vós.


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 237 (11-16)
Número 236 (10-16)
Número 235 (9-16)
Número 234 (8-16)
Número 233 (7-16)
Número 232 (6-16)
Número 231 (5-16)
Número 230 (4-16)
Número 229 (3-16)
Número 228 (2-16)
Número 227 (1-16)
Número 226 (12-15)
 
© Sprint Motor