SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. O labirinto do coche eléctricoO mercado da mobilidade eléctrica ten que animarse. É imprescindible para o país, pero atendendo ao que necesitan os usuarios e poñendo o marco regulatorio necesario para poder construílo entre todos. Non se trata de instalar miles de cargadores sen sentido, se non aqueles e alí onde realmente os precisen os usuarios. Son moitos os operadores, que teñen a vontade, o compromiso e o investimento, pero o sector necesita unha maior axilidade nos trámites para poder aumentar a velocidade de despregamento de infraestrutura. Unha vez máis a burocracia pon paus nas rodas do progreso.

A descarbonización da mobilidade é un obxectivo prioritario que se debe acometer de maneira progresiva. Os fabricantes de automóbiles xa investiron moito en desenvolver motores substancialmente máis limpos que os de hai uns anos. Agora débese fomentar, ademais doutras opcións, a renovación do parque para que a mobilidade sexa eficiente e tecnoloxicamente punteira. Esta transformación debe ser progresiva pero sen pausa, máxime cando a infraestrutura de recarga non avanza ao ritmo desexable; débense poñer os cimentos oportunos que dean confianza ao usuario.

Hai que ser conscientes do importante que é a colaboración de todos, pero non se trata só de fabricar vehículos eléctricos, que os temos, trátase da importancia da implicación a nivel social e político de toda a sociedade para que o seu uso se normalice. Isto pasa por un maior investimento en infraestruturas e unha boa xestión do cambio de modelo.

Os datos están a demostrar que un plan estable de axudas para a compra dun coche eléctrico non é suficiente. Fai falla que os usuarios reciban estas axudas de forma inmediata no momento de mercar o vehículo e que sexan fiscalmente vantaxosas, como fixeron os países do noso ao redor, onde realmente conseguiron incentivar as vendas de vehículos de cero emisións con outro tipo de propostas fiscais máis directas e efectivas. Se queremos acelerar a transición cara a unha mobilidade sen emisións, temos que ser máis ambiciosos na velocidade da transformación.

Por outra banda, temos claro que o sector se atopa nun momento de cambio sen precedentes, nos que prima a dixitalización e a descarbonización. Estas son oportunidades, pero tamén teñen riscos. Precisamos máis ferramentas para non perder o 2024 e que avogue por unha mobilidade que satisfaga as necesidades de persoas e empresas por igual, que fomente a innovación sen prexuízos tecnolóxicos e que, redunde en maior riqueza para o país.

Europa e en particular a súa industria automobilística atópase nun proceso de mudanza integral no marco dunha economía máis descarbonizada na que o vehículo eléctrico xogará un papel crave. todo iso supón un reto tecnolóxico, de reskilling e, tamén de grandes investimentos. Nesta carreira, tanto China como USA gozan hoxe en día de bastantes vantaxes fronte á industria europea. Ben por unha banda pola recente posta en marcha nos Estados Unidos da IRA (Inflation Reduction Act) ou doutra polo forte control de etapas con alto valor engadido na cadea de valor do automóbil eléctrico que goza China, en especial materias primas e procesos de refinado destas.

Tamén temos que ter en consideración que a innovación baseada en intelixencia artificial e conectividade 5G empeza a ofrecer transformacións extraordinarias á industria do automóbil. A medida que a nosa comprensión do que define a un "vehículo" esténdese máis aló do motor e as pezas mecánicas, as características de condución intelixente que melloran a comodidade e o goce, incluídos os sistemas de información e entretemento, a telemática e os sistemas avanzados de asistencia ao condutor estanse a converter rapidamente na norma. Nestas tecnoloxías tamén China e USA van moi por diante da industria europea.

O panorama en España aínda é máis complicado, ou atrasado. O noso país aínda non está preparado e debe acelerar para non quedarse atrás con respecto ao resto de Europa en penetración do coche eléctrico no mercado. É necesario poñer en marcha un conxunto de medidas en materia de fiscalidade, instalación de infraestrutura de recarga e mellora dos plans de axudas públicas con carácter de urxencia. A industria nacional de automoción demostrou no pasado resiliencia, flexibilidade e adaptación ao cambio, cunha habilidade especial para traballar en equipo e xestionar. É o momento perfecto para poñelo en valor e demostrar ao mundo que merecemos estar nos postos de cabeza. Non será doado.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 324 (05-24)
Número 322 (03-24)
Número 323 (04-24)
Número 320 (01-24)
Número 321 (02-24)
Número 318 (11-23)
Número 319 (12-23)
Número 317 (10-23)
Número 316 (09-23)

Descarga AQUí os números de anos anteriores
 
© Sprint Motor