SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Adeus Emilio!Hai xa algúns números deixounos un colaborador veterano, nesta ocasión correspondeulle a despedida ao xornalista Emilio Blanco. Un home que fixo un treito moi longo en SPRINT MOTOR. Nós dende este editorial queremos subliñar o labor de tantas persoas que coma el, estiveron máis ou menos tempo contribuíndo a que esta publicación foxe collendo forma, personalidade e tamén un amplo abano de cores. As cores da pluralidade, da honestidade e do esforzo intelectual, sempre dende unha posición de humildade. Cun compromiso tácito de non prexudicar a ninguén co noso traballo mensual, máis ben de transmitir unha información rigorosa e veraz. Cunha mestura de paixón polo mundo do motor e do xornalismo, para que chegue aos lectores da forma máis emocionante e atractiva posible. Todo isto está na propia xenética da publicación dende as súas orixes. Algo que cremos que temos conseguido con maior ou menor acerto.

Todos e todas os que, por distintos motivos, deixastes de cooperar nestas páxinas, producistes un baleiro difícil de encher. Por que o estilo persoal de cadaquén e practicamente irremprazable. Desta maneira, podemos matizar que ao longo destes 260 números todos e todas dos que dalgunha maneira participaron neles, deixaron a súa pegada persoal; algo que xa forma parte inevitable e ineludible da historia da publicación. O seu deseño, o seu estilo xornalístico e o seu valor histórico e mediático é “culpa”, en maior ou menor medida, de todos e todas os que participaron nalgún momento na elaboración das páxinas da revista.

Nos 23 anos que levamos saíndo as rúas todos os meses, primeiro en formato tabloide e agora en A4, foron moitos e moitas os xornalistas que deixaron a súa “esencia” en SPRINT MOTOR. Dende aquí agora queremos dar o noso sincero agradecemento a todos e todas pola súa achega imborrable e sempre positiva, que grazas a ela hoxe podemos dicir que temos unha revista do motor en galego que continúa por esa complicada estrada de papel. Uns treitos que nalgúns momentos foron moi revirados e noutros algo máis tranquilos. Iso si, sempre sen deixar de estar atentos aos datos, novidades e sorpresas que se nos poidan cruzar por diante. Mantendo en todo momento a atención para que os lectores teñan a seguridade de estar en boas mans. Todo isto foi e é posible grazas a todas e todos vós, estimadas colaboradoras e colaboradores. Desta maneira, co voso apoio e a vosa achega, seguimos manexando este vehículo mediático con garantías de que a paixón e a honestidade xornalística nos seguiran acompañando durante todo o tempo que dure esta viaxe. Iniciada xa hai máis de dúas décadas.

Por todo o exposto neste editorial de despedida ao noso colega e amigo Emilio Blanco, queremos dicirvos a todos os compañeiros e compañeiras que participastes nalgún momento neste proxecto xornalístico que o voso ADN quedou impreso en SPRINT MOTOR para sempre. Moitísimas grazas a todos e todas os que xa formades parte destas marabillosas follas impresas de información do motor! Adeus Emilio!

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 260 (10-18)

Número 259 (9-18)
Número 258 (8-18)
Número 257 (7-18)
Número 256 (6-18)
Número 255 (5-18)
Número 254 (4-18)
Número 253 (3-18)
Número 251 (1-18)
Número 252 (2-18)
© Sprint Motor