SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela.
Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico.
Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra.
A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores.
En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista.
Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade.


 

O “Grande Irmán” sobre rodas

Cando o británico George Orwell escribiu a súa novela “1984” e introduciu os conceptos do omnipresente e vixiante Grande Irmán, de seguro que non estaba pensando no tráfico de vehículos polas vías públicas. En 1949, ano no que se editou “1984”, o parque móbil non tiña o volume nin a relevancia que ten na actualidade. Así e todo, a súa novela de política ficción hoxe podémola adaptar, en certa medida, á circulación diaria de todo tipo de vehículos. O Grande Irmán está aquí e veu para quedar.

A televisión converteu en famoso o ano pasado un suceso de tráfico protagonizado por unha condutora dunha pequena furgoneta e un grupo de ciclistas. Cando a muller adiantou ao grupo de deportistas, fíxoo nunha liña contínua e con vehículos que viñan en sentido contrario, creando unha situación moi perigosa e ilegal. Toda a manobra realizouna sen deixar a distancia legal entre o seu vehículo e o grupo de ciclistas. Este adiantamento foi gravado por un dos deportistas que levaba unha pequena cámara de gravación. A escena remitida ao departamento de tráfico correspondente, motivou unha sanción á infractora e produciu un efecto de “atención” entre moitos condutores.

A novela “1984” describe politicamente, entre outras cousas, unha vixilancia masiva. Exactamente o mesmo que comezamos a ver polas nosas estradas. A incorporación das pequenas cámaras de gravación, coñecidas popularmente como GoPro (nome comercial dunha marca), é cada día máis frecuente. Comezaron os usuarios máis febles das estradas (os ciclistas), pero cada vez se van incorporando en máis vehículos. É unha forma de “blindarse” ante algúns abusos doutros usuarios. En países como Rusia os automóbiles levan unha no parabrisas dianteiro e outra no vidro traseiro, unha forma de verificar, ante un sinistro, como foi exactamente. Aquí non valen trampas nin subxectividades.

As cámaras tamén se están incorporando progresivamente para vixiar certos puntos neurálxicos das vías públicas dende centros de control de tráfico. Tamén en puntos semafóricos considerados conflitivos.

Ademais das cámaras, podemos pensar que non será difícil ver nun futuro próximo que calquera vehículo incorpore pequenos nanosensores que rexistrarán exactamente todo o que acontece na contorna deste, tanto se estamos circulando como se o temos aparcado.

Imaxinemos que deixamos o noso coche aparcado nunha rúa e que o automóbil que temos diante ten unha bola de remolque. Cando sae este, na manobra dálle un golpe ao noso e rómpelle a bonita matrícula acrílica dianteira. As nosas nanopartículas detectarán esta colisión e rotura, e as nosas cámaras gravarán toda a secuencia e o número de matrícula do “agresor”. Cando arrinquemos, o noso coche avisaranos da incidencia e diranos que xa lle enviou vía Internet o parte correspondente ao noso seguro, ao do outro vehículo e á DXT para que rexistre oficialmente o incidente.

Se tomásemos a secuencia real descrita ao principio do grupo ciclista e a furgoneta, estarían informados no mesmo acto as aseguradoras e a DXT. Isto será, xa pode ser incluso agora, porque a tecnoloxía o permite, máis frecuente en poucos meses.


Número 218 (4-15)
Número 217 (3-15)
Número 216 (2-15)

INICIO | ARQUIVO | SOBRE NOS | ENLACES


©Sprint Motor