SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. A reconversión da industria do automóbil


Cando falamos da evolución actual do sector da automoción pensamos basicamente nos fabricantes e nos concesionarios. Pero a industria auxiliar e dos recambios tamén van ter unha transformación profunda nos vindeiros anos.

A revolución do coche eléctrico impón un novo modelo para moitos sectores asociados á automoción, como é o da industria de compoñentes. As empresas que ata agora fabricaban pezas para motores, sistemas de alimentación ou de escape ou caixas de cambios, entre outros elementos asociados aos propulsores de combustión, están condenadas a reestruturarse urxentemente. Incluso os que fabricaban depósitos de gasolina terán que producir algo que precisen os novos vehículos eléctricos. Toda esta revolución terá que ser nun período breve para os prazos que necesita unha empresa para cambiar o seu modelo produtivo. Doutra forma estará abocada ao fracaso.

As marcas de lubricantes tamén entran dentro desta revolución, pois os eléctricos, con moitas menos friccións, non precisan de tanta variedade destes produtos.

Polo que respecta a nós, en Galicia esta transformación cara ao coche eléctrico, que está claro que xa non ten volta atrás, incluso nos afecta máis que a outras autonomías por toda a industria instalada na nosa terra. Principalmente na comarca de Vigo, onde o grupo Stellantis ten a factoría de automóbiles máis produtiva de España. Esta planta industrial do automóbil, antes Citroën, creou dende hai décadas un sistema de empresas auxiliares de automoción con gran peso no PIB de Galicia. Máis de cen provedores que facturan preto de 2.000 millóns de euros ao ano. Moitos deles terán que cambiar as súas liñas de fabricación. Como, por exemplo, os que producen sistemas de escape, radiadores, algunhas pezas para os motores, caixas de cambio e outras pezas indispensables nun automóbil propulsado por un motor de combustión. Agora todo isto desaparece na produción dos coches eléctricos, que incorporan de media un corenta por cento menos de pezas que un vehículo de combustión.

Para moitas empresas desta industria auxiliar a transición vai ser moi complexa, pois os clientes van seguir demandando pezas para os coches con motor de combustión. Isto implica que teñen que seguir fabricando pezas “obsoletas” en pouco tempo e á vez comezar a planificar os novos aprovisionamentos para os automóbiles eléctricos. Un equilibrio moi difícil e que nalgúns casos levará a algunhas empresas ao peche definitivo.

Os talleres e os recambistas, por suposto que tamén entran de cheo nesta transformación histórica da automoción e da mobilidade. Moita da maquinaria utilizada polos primeiros e vendida polos segundos irá para o taller de despezamento. Así e todo, haberá que proverse e dominar a nova ferramenta que precisarán os automóbiles eléctricos. Evidentemente pasaremos de ver os talleres cheos de cabalos a velos cheos de kWh. Isto require de investimentos e dunha nova formación que nalgúns casos será inalcanzable. Por outra banda, os establecementos de recambios verán como os seus estantes cambian de inquilinos, cambiando carburadores e kit de distribución por cables e novo material para vehículos eléctricos.

Un novo tempo que requirirá dun grande esforzo por parte de todas as empresas do sector da automoción, grandes e pequenas. Algunhas serán capaces de subirse a este tren de modernidade automobilística, pero moito tememos que haberá moitas que sexan incapaces de unirse a esta nova etapa da mobilidade e novas tecnoloxías. O esforzo vai ser, xa está sendo, moi grande e duro.

 

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF
Número 293 (10-21)
Número 294 (11-21)
Número 291 (08-21)
Número 292 (09-21)
Número 289 (06-21)
Número 290 (07-21)
Número 287 (04-21)
Número 288 (05-21)
Número 285 (02-21)
Número 286 (03-21)
Número 284 (01-21)
Número 283 (12-20)
© Sprint Motor