SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. Benvidas as campañas de seguridade viariaNo número de xuño de SPRINT MOTOR avogabamos no noso editorial por máis solucións e menos sancións. Dentro das primeiras incluïamos as campañas de seguridade viaria, as cales, como demostran distintos estudos, ademais de imprescindibles, contribúen a reducir o número de vítimas do tráfico.

O pasado mes a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade comezou unha nova iniciativa. Unha vez que acabou o período de vixencia do actual Plan de seguridade viaria 2016-2020, a Axencia Galega de Infraestruturas comezou a elaborar un novo Plan de seguridade viaria 2021-2025, que se enmarcará nas estratexias actuais de carácter nacional e internacional de seguridade viaria e na aplicación dos principios de visión cero para a redución de vítimas e falecidos por accidentes nas estradas galegas.

O lema que informa o plan é o da «Visión cero», é dicir, que o horizonte buscado coas medidas que desenvolverá o plan é o da redución ao mínimo posible das vítimas en accidentes de tráfico nas estradas galegas, de modo que nos aproximemos a un obxectivo final de cero vítimas de accidentes de tráfico. Algo desexable pero moi difícil. Así e todo, con reducir o número actual de vítimas dunha forma apreciable xa sería alcanzar un obxectivo moi importante para todos nós.

Para a elaboración deste plan realizarase un documento inicial de bases, no que se recompile, sistematice e analice información como a evolución histórica da sinistralidade viaria en Galicia, os resultados dos anteriores plans de seguridade viaria galegos, o contexto mundial, europeo e nacional ou a normativa de aplicación. Consideraranse especialmente as propostas da Comisión Especial non Permanente de Estudo sobre a Seguridade Viaria en Galicia, do Parlamento de Galicia.

A continuación, elaborarase un documento de diagnose en relación coa seguridade viaria en Galicia e a formulación dos seus obxectivos, liñas de actuación e actividades e, a partir de aí, o borrador do Plan de seguridade viaria de Galicia 2021-2025.

No proceso de elaboración do plan prestarase especial atención á participación da sociedade. Así, o documento de bases será discutido cos axentes sociais e institucionais e o borrador do plan someterase a consulta e participación pública.

Tras o proceso de consulta e participación pública, elaborarase a versión final do Plan de seguridade viaria de Galicia 2021-2025.

Nós, dende estás páxinas, dámoslle a benvida a este plan e desexamos que teña unha boa elaboración e un mellor desenvolvemento. Somos unha autonomía con graves carencias na seguridade viaria que cómpre emendar o ante posible. Os peóns e os ciclistas son os colectivos máis prexudicados. As vías dun só carril por sentido, das cales temos moitos quilómetros, tampouco favorecen. Por iso a necesidade de concienciar a todos de que os peóns son actores febles no escenario do tráfico, tamén a eles da importancia de levar chaleco para ser vistos e de camiñar pola súa esquerda nas vías que non teñen beiravías ou beirarrúas. Os ciclistas tamén teñen unha grave exposición nas vías públicas. Con respecto, formación e educación podemos alcanzar unhas grandes metas na seguridade viaria.

Seguiremos insistindo dende estas páxinas en que para mellorar a seguridade viaria é moi importante a educación, formación e información. Campañas como a iniciada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade son importantísimas. Debemos de manter a garda ben alta. O tráfico diario amósanos que a realidade segue a ser extremadamente grave. Entre todos podemos reducir os datos de vítimas dunha forma considerable. Agardemos que outras institucións (deputacións, concellos, garda civil…) se sumen a este tipo de iniciativas encamiñadas a mellorar a seguridade viaria, son necesarias e reverten positivamente na sociedade.

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF
Número 291 (08-21)
Número 289 (06-21)
Número 290 (07-21)
Número 287 (04-21)
Número 288 (05-21)
Número 285 (02-21)
Número 286 (03-21)
Número 284 (01-21)
Número 283 (12-20)
© Sprint Motor