SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. O Big Data e os automóbiles

O Big Data a moita xente séguelle soando a chinés, a nós tamén, pero pouco a pouco ímonos familiarizando con este termo anglosaxón, que remedio! Porque os vindeiros anos irá collendo máis fama dunha forma exponencial impresionante.

O gran volume de información mundial está nunha gran variedade de datos que poden ser representados de diversas formas: dispositivos móbiles, audio, vídeo, sistemas GPS, incontables sensores dixitais en equipos industriais, automóbiles, medidores eléctricos, anemómetros... Toda esta información pódese medir e analizar de xeito que nos comunicará unha morea de cousas interesantes que nos darán un resultado directo do que nos interese, tanto en campos científicos, industriais ou calquera outro tipo. As aplicacións que analizan estes datos requiren que a velocidade de resposta sexa demasiado rápida para lograr obter a información correcta no momento preciso. Este é basicamente o concepto de Big Data, que se aplica para toda aquela información que non pode ser procesada ou analizada utilizando procesos ou ferramentas tradicionais pola cantidade de datos que hai que procesar.

Temos que destacar que o seguinte paso do Big Data, na industria da automoción, será configurar unha experiencia completa do cliente que quere mercar un automóbil. Estamos nun punto no que a diferenciación por produto é moi escasa xa, agora temos que centrarnos na experiencia do usuario. Ata agora quedabámonos cun contacto puntual co cliente, pero temos que cambiar esa visión que é completamente curtopracista. O cambio real chegará cando os clientes cheguen a aceptar que as empresas intercambien datos entre elas. Algo que se fai na actualidade, cando lles convén a algunhas, dunha forma “alegal”.

O vicedecano da IE School of Human Sciences & Techonology, Borja González, cre que actualmente estamos na fase en que a presentación é “eu expoño a miña vida pública, pero non me fales; eu podo falar con todos, pero non me respondades. Probablemente a chave será a de aceptar que os nosos datos mellorarán exponencialmente os servizos que demandamos”.

Moitos actores empresariais reivindican que o Big Data é un dos piares nos que se asenta o coche autónomo. Por exemplo, cando todos os vehículos estean conectados entre si non se precisarán semáforos, eles xa saberán cando lles toca pasar.

As compañías aseguradoras do noso país xa están sacando un gran rendemento dos datos que achegan os vehículos conectados e os propios usuarios. O 44 por cento das aseguradoras xa implantaron procesos de Big Data, segundo o ICEA. Isto será moi útil para reducir a sinistralidade. As compañías aseguradoras coñecerán as probabilidades de que alguén teña un sinistro pola súa forma de conducir.

Un tema complexo o do Big Data e a intimidade dos nosos datos. A conclusión é que parece que hai consenso en que actualmente vivimos na era dos datos, nunha revolución analítica sen precedentes que non só está transformando calquera industria, senón tamén a nosa sociedade. Estamos sendo testemuñas da cuarta revolución industrial onde os datos xogan un rol esencial como parte da transformación dixital. En concreto o mundo da industria do automóbil vive este Big Data en primeira persoa, cunha incidencia moi difícil de predicir na actualidade.

O Big Data será clave para vender máis e de modo máis eficiente, para previr e mellorar a sinistralidade viaria, para evitar fraudes ou para dar un servizo mellor ao usuario. Así e todo, probablemente a última palabra a teñamos as persoas, pois se grazas ao Big Data nos avisan de que temos que cambiar os pneumáticos e nós non facemos caso, seguiremos constituíndo un perigo viario. Só queda a posibilidade de que nos inutilicen o coche. Humanos!


DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF

Número 249 (11-17)
Número 248 (10-17)
Número 247 (09-17)
Número 246 (08-17)
Número 245 (07-17)
Número 244 (06-17)
Número 243 (05-17)
Número 242 (04-17)
Número 241 (03-17)
Número 239 (01-17)
Número 240 (03-17)
© Sprint Motor