SPRINT MOTOR é unha publicación integramente escrita en galego que intenta reflecti-la realidade do motor tanto da competición coma do sector comercial de Galicia e máis detalladamente da área metropolitana de Santiago de Compostela. Esta publicación naceu o ano 1995 recollendo as inquietudes dun grupo de xornalistas afeccionados ó motor convencidos da necesidade de ter un medio que se expresase na lingua galega e que recollese aspectos e contidos que xeralmente non eran divulgados por outras revistas ou xornais de carácter nacional e incluso autonómico. Ó longo deste período foron moitas e moitos os colaboradores que mes a mes foron construíndo este puñado de páxinas que xa son historia do xornalismo especializado desta terra. A partir de xaneiro do 2005 SPRINT MOTOR empezou a introducir a cor nas súas páxinas despois de preto de 100 números imprimindo en escala de grises. Este fito foi moi ben valorado por todos os actores implicados, sabedores do grande esforzo que isto nos supuxo como editores. En outubro do ano 2009 dimos un salto cualitativo e de calidade moi importante, SPRINT MOTOR comezou unha nova andaina en formato A4. Ou sexa, no que se coñece como formato revista. Agardamos que esta década que estamos a vivir vexa a culminación e consolidación de SPRINT MOTOR, que empezou sendo un pequeno proxecto para converterse nunha gran realidade. 300


Si, con este, xa son 300 os números publicados de SPRINT MOTOR. Vinte e sete anos tardamos para chegar a este fito. Un momento moi emotivo para todos os que percorremos este longo treito.

Cada número foi un traballo colectivo cheo de esforzo e ilusión. Todo para chegar as mans dos nosos lectores coa mellor calidade posible. Coa perspectiva que dá o tempo vemos que non foi en balde. Temos unha publicación consolidada que recolleu informacións e arelas a partes iguais para chegar a convertela nun referente da comunicación do motor na área metropolitana de Santiago de Compostela.

Sempre coa máxima do “pasiño de boi”, curto pero potente. Por iso comezamos cun formato tabloide en branco e negro ata chegar ao actual en A4 e a toda cor. Tamén a distribución e a tirada se foron mellorando co pasar dos anos ata estar na actualidade nun estado óptimo. Onde o equilibrio entre tirada e difusión o consideramos correcto.

Tamén ao longo deste camiño organizamos e gozamos de máis dunha ducia de galas do motor, onde repartimos máis de cen premios a vehículos, deportistas, empresas e personaxes representativos deste sector tan apaixonante. Un evento único que xa está, por mérito propio, nas páxinas da historia do motor galego.

Mais remontémonos por un intre a aqueles primeiros meses de xestación en 1995, onde un puñado de xornalistas, fotógrafos e entusiastas nos fundimos nunha arela para iniciar a andar este proxecto. Eran outros tempos, onde a dixitalización facía unha tímida aparición.

Por exemplo, as fotografías eran totalmente analóxicas na nosa redacción. Facer unha sesión fotográfica dun vehículo de probas necesitaba de bastante máis tempo e cartos que na actualidade. Ademais de montar o carrete na cámara e desmontalo unha vez tomadas as fotos, operación que tiña que facerse con mimo para non estragar as fotos, tiñamos que levalo ao laboratorio a revelar. O tempo de laboratorio normalmente era de dúas horas. Todo isto encarecía unha simple sesión fotográfica tanto a nivel económico como de tempo. Agora este proceso simplificouse e abaratouse tanto que o problema que temos na redacción actualmente é o de escoller as fotos. Ás veces unha sesión dun vehículo de probas chega ata as preto de sesenta fotos. Hai colaboradores que realmente se emocionan cando comezan a disparar a súa máquina. Cómpre dicir que en modo analóxico unha sesión constaba normalmente dunha ducia de fotos.

Pero onde máis cambiaron as cousas foi na nosa redacción. Da máquina de escribir Olivetti pasamos aos Mac e os PC, todo isto unido pola Internet que revolucionou totalmente a forma de elaborar a revista. Evidentemente todo foi a mellor.

O que sempre tivemos claro foi que na nosa comunicación tiña preferencia o próximo. A nosa prioridade son todos eses personaxes, tanto do deporte como da empresa, que están preto de nós. Xente que probablemente nunca estarán no papel impreso dos medios de comunicación nacionais. Por iso SPRINT MOTOR quere continuar dando voz a todos eles, e confiamos en darlla moitos anos máis.

Para chegar a este número 300 tamén foi moi importante, por non dicir imprescindible, o apoio dos nosos anunciantes. Foron moitos os empresarios que nolo deron. Para nós son máis mecenas que clientes, hoxe amigos. Dende o primeiro contacto que tivemos con eles entenderon perfectamente que ter un medio de comunicación local especializado no seu sector nos apoderaba a todos. Grazas.

Así e todo, a partir deste número temos as mesmas incertezas de todos os nosos colegas dos medios de comunicación escritos. Morrerá o papel? Acabaranse os medios locais? O futuro será en inglés? Ou, só sobrevivirán os grandes emporios mediáticos? Todas esas preguntas terán contestación ao longo desta década. Temos claro que a transformación dos medios de comunicación continúa. Nós continuaremos estando presentes mes a mes nas rúas da área metropolitana de Santiago de Compostela mentres teñamos folgos e ilusión, e vós estimados lectores nos sigades apoiando incondicionalmente como o fixestes ata este número 300. Moitísimas grazas de todo o equipo que conforma a redacción de SPRINT MOTOR.

 

 

DESCARGA A REVISTA EN FORMATO PDF
Número 299 (04-22)
Número 300 (05-22)
Número 297 (02-22)
Número 298 (03-22)
Número 296 (01-22)
Número 295 (12-21)
 
© Sprint Motor